Politikk og løgnantydninger

Publisert

Kunnskapsdepartementet (KD) ble sist uke bedt om å kommentere et internt notat fra ledelsen ved Universitet i Oslo (UiO) med kritikk av Sosialistisk Venstreparti (SV). Det er ikke naturlig at KD kommenterer interne notater ved UiO (som vi ikke har sett), så dette ble avslått. Universitas opplyste ikke at notatet innholdt direkte kritikk av undertegnede, eller at saken ville ende opp med å videreformidle antydninger om løgn mot meg i saken «Uriktig fra SV» i Universitas 7. oktober. Det burde Universitas ha opplyst om.

- Interne notater som arbeidsform er uheldig, og vil på sikt ikke tjene UiOs sak.

At det eksisterer forskjellige virkelighetsoppfatninger om bevilgningsutviklingen for universiteter og høyskoler er ikke noe nytt. Det er da også en av grunnene til at statsråd Aasland har satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan «handlingsrommet» er og fungerer. Men at ledelsen ved UiO i det hele tatt er med på å diskutere hvorvidt politisk uenighet er «løgn» eller ikke, er både overraskende og skuffende. At de bruker lekkasjer av «interne notater» som arbeidsform er også uheldig, og vil på sikt ikke tjene UiOs sak. Gjennom åpne prosesser vil man kunne få vurdert tall og sjekket argumenter. Da ville man for eksempel fått vite at undertegnede faktisk ikke representerte SV på et eneste valgmøte i høst, og dermed at økonomidirektør Marianne G. Mancini sine sitater framstår som underlige. Min vurdering er at Mancini forenkler veldig hva jeg faktisk mener.

I likhet med tidligere rektor ved UiO Geir Ellingsrud har politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet påpekt at det er en stor forskjell mellom makrotallene for bevilgningsutviklingen i sektoren, og beskrivelsen av situasjonen som sektoren selv presenterer. I en artikkel i Forskningspolitikk påpeker Ellingsrud at UiO har hatt en nominell økning i bevilgningene på 45 prosent 2002 til 2008. Han analyserer videre hvorfor han mener dette likevel ikke ender opp i økt handlefrihet for universitetet. Dette er et godt bidrag til økt forståelse av hvordan virkeligheten for universiteter og høyskoler skal oppfattes. Løgnantydninger i Universitas’ spalter bidrar ikke positivt.

Powered by Labrador CMS