Regjeringen må innfri løftene

Publisert

- Grasrota blant våre medlemmer har ikke merket noe til veksten i forskningsbevilgningene.

Statsminister Jens Stoltenberg hevder at regjeringen vil satse videre på forskning og høyere utdanning (Universitas, 30. september). Konkret lover han å sørge for politisk vilje og handlekraft for studentene som skal fylle auditoriene i fremtiden. Dette er krevende løfter som forplikter.

I Stortingsmelding 44 fra regjeringen heter det at fram til 2012 vil antallet studenter i Norge øke med drøyt 70 000. Vi håper Regjeringen nå ikke gjentar feilene fra 90-tallet. Da ble økningen av studenter sluset inn i underfinansierte studieplasser. Forskerforbundet kan derfor ikke være med på en ytterligere svekkelse av sammenhengende tid til forskning, og forverring av forskernes arbeids- og lønnsvilkår. Det er derfor avgjørende at regjeringen legger frem en plan for hvordan de har tenkt å fullfinansiere de nye studieplassene.

Det er også avgjørende for en kvalitativ god håndtering av studentveksten at det finnes kompetente lærerkrefter. regjeringen må sannsynliggjøre hvordan de har tenkt å rekruttere flere ansatte til universitets- og høyskolesektoren. I dag sliter mange ansatte med midlertidige ansettelsesforhold, og lønns- og arbeidsvilkårene er hardt presset av dårlig økonomi ved institusjonene.

Forskerforbundet er glad for at den rødgrønne regjeringen har stått for en vekst i forskningsbevilgningene. Men grasrota blant våre medlemmer på universitetene og høyskolene har ikke merket noe særlig til denne veksten.

Forskerforbundet vil rose statsminister Jens Stoltenberg for at han nå engasjerer seg personlig i vår sak. Utfordringen blir å innfri løftet han kom med på vår hjemmeside før valget: «Det går ikke an å svare på hva vi skal leve av i framtiden. Men det vi kan si noe om, er hva vi kan gjøre for å ha noe å leve av – uvisst hva – om 30-40 år. Og det er kunnskap […] Derfor satser vi på forskning – mer enn de som styrte før oss. Og derfor skal vi satse mer på forskning framover».

Vi håper at vi i løpet av de neste fire årene opplever at regjeringen viser at den mener alvor med å satse på kunnskapssamfunnet.

Powered by Labrador CMS