Sinte: Psykologistudenter under møtet tirsdag i forrige uke. Foto: Lucas Leonardo Ibanez-Fæhn

Gjestelista støtter psykologistudentene i deres kamp

Alle studenter ved psykologisk institutt, og pasienter ved klinikken, skal vite at de har Gjestelista og Studentparlamentets fulle støtte i denne saken.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i uken kunne vi lese i Universitas at universitetsledelsen har bestemt seg for å stenge psykologistudentenes klinikk med umiddelbar virkning. Til tross for at klinikken er en så viktig del av studentenes undervisningstilbud har saken hverken vært behandlet i fakultetsstyret eller instituttstyret.

Bakgrunn: Derfor er de så sinte på PSI

I tillegg til at flere psykologistudenter nå står uten praktikumsplass, står rundt 40 pasienter uten et behandlingstilbud. Torsdag 12.10 kunne vi lese i Universitas om både en nåværende og tidligere pasient ved denne klinikken. Det er hjerteskjærende å lese om hvordan disse 40 pasientene nå brått ikke får behandling som planlagt.

Før torsdagens møte i Studentparlamentet møtte Gjestelista to studenter ved PSI, hvor én av de nå skulle hatt praktikum ved denne klinikken.

Det er hjerteskjærende å lese om hvordan disse 40 pasientene nå brått ikke får behandling som planlagt»

Rett etter dette møtet skulle vedkomne egentlig møtt en pasient, men var nødt til å avlyse grunnet stengningen. Samtidig fikk ikke pasienten noe alternativt behandlingstilbud, kun beskjed om at klinikken kanskje åpner igjen senere. Dette er et stort problem både for studentene som mister en uvurderlig del av sitt studie og for pasientene som er avhengig av den behandlingen klinikken gir.

Psykologistudentene som skulle hatt praktikum ved klinikken har blitt lovet at stengningen ikke vil gå utover studiene, til tross for dette skulle de ha arbeidet der allerede i to uker og det er ikke sikkert at den åpner igjen senere. Gjestelista krever at en stenging av klinikken ikke skal gå utover studentenes studieprogresjon. Samtidig krever vi at de rundt 40 pasientene som får behandling ved klinikken umiddelbart får et alternativt tilbud.

Stengningen av denne klinikken, og spesielt måten det har skjedd på, mener vi er helt uholdbart og studentdemokratiet er totalt overkjørt i denne saken. At studentene blir overkjørt på denne måten kan vi som medstudenter ikke sitte stille og godta! På bakgrunn av siste ukes hendelser og vårt møte med psykologistudentene fikk Gjestelista enstemmig vedtatt følgende resolusjon i Studentparlamentet:

  • Studentparlamentet ved UiO støtter psykologistudentene i saken om klinikken ved UiO.
  • Studentparlamentet ved UiO krever at saken behandles på styrenivå.

Alle studenter ved psykologisk institutt, og pasienter ved klinikken, skal vite at de har Gjestelista og Studentparlamentets fulle støtte i denne saken.

Powered by Labrador CMS