Du er ikke alene om å være alene!

Mange studenter er ensomme. Det kan du gjøre noe med, skriver Isabel Ånestad fra Røde Kors Studentlag og Rune Olsen, psykologspesialist ved SiO Helse.

Publisert

I høst vil Røde Kors studentlag i samarbeid med Velferdstinget og SiO tilby workshop for studenter som kjenner seg ensomme og som ønsker hjelp til å endre sin livssituasjon. Flere undersøkelser har vist at en overraskende stor andel unge føler seg ensomme. Det er en klar og positiv sammenheng mellom deltakelse i ulike studiestartprogram (for eksempel fadderordningen) og tilfredshet med studiemiljøet.

Slike funn styrker vissheten om at inngangen til studielivet er en sårbar periode for mange studenter. Det er ikke alle nye studenter som finner seg like godt til rette i fadderukene. Ingen tiltak favner alle. Hvordan kan vi best forsøke å ivareta alle studenters velvære og tilhørighet?

Ensomhetsfølelse, manglende tilhørighet og lav livskvalitet påvirker studieprogresjon og opplevelsen av mestring. Integrering og trivsel på studiet er av stor betydning og antakelig den viktigste enkeltfaktoren lærestedet kan påvirke for å forhindre frafall. Vi mener studenters sosiale og faglige nettverk må utvikles og styrkes, betydningen av sosiale bånd kan ikke vektlegges nok. Disse momentene er med på å utgjøre de viktigste byggeklossene- og beskyttelsesfaktorene i studentenes liv.

Ofte blir det sagt at det kan det være viktig å tenke globalt, planlegge nasjonalt og handle lokalt. Røde Kors studentlag og SiO Helse gjør det ved å sette fokus på ensomhet. Gjennom flere samlinger i høst vil vi på forskjellige måter tematisere studenttilværelsens mange sider. Er det bare jeg som har det slik? Hvordan skal jeg bli kjent med andre på studiet? Workshopen skal være en trygg møteplass for studenter som vil utforske og utfordre seg selv. En målsetning vil være å øke sin sosiale kompetanse, samtidig må man også akseptere seg selv og sine begrensninger. Det er nemlig slik at hvem man er og hvem man vil være, ikke alltid går i hop.

Høres dette interessant ut, er du velkommen til informasjonsmøte torsdag 12. september kl. 16. Sted er seminarrom 150 Harriet Holters Hus.

For spørsmål og påmelding kan du henvende deg via e-post: orks-workshop@outlook.com

Powered by Labrador CMS