En liten endring kan gi flere studenter et psykisk helsetilbud

Publisert

I årets statsbudsjett har regjeringen foreslått å gi Helse Nord 1 million kroner til studenttiltak. I de alternative budsjettene til Høyre, Venstre og KrF er det lagt inn en ytterligere økning på 5 millioner kroner. Denne lille forskjellen kan gi flere samskipnader muligheten til å tilby et psykisk helsetilbud til sine studenter. Sjelden er det slik at så små justeringer kan ha så stor effekt. Regjeringen bør se denne muligheten og legge til denne lille satsningen som kan bedre studenters psykiske helse.

Psykiske problemer er svært alvorlig for de som rammes. Statistisk Sentralbyrå sin levekårsundersøkelse fra 2005 viste at studenter i større grad enn befolkningen ellers har psykiske helseproblemer. Studiesituasjonen pekes ut som den viktigste årsaken hos mer enn 80 prosent av de som sliter. Som et supplement til den offentlige helsetjenesten har noen av de største studentsamskipnadene et eget psykisk helsetilbud for studenter. Et slikt lavterskeltilbud med god tilgjengelighet og spesiell kjennskap til studiesituasjonen både avlaster det offentlige systemet og sørger for å løse enkeltmenneskers problemer så tidlig som mulig. Å sikre at alle studenter har tilgang på et slikt tilbud er derfor et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å bedre studenters psykiske helse.

Dessverre er det bare samskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim som får støtte til dette tilbudet av staten. Regjeringens støtte til Helse Nord sikrer dermed at studenter i nord også kan få tilgang på et psykisk helsetilbud. Men for de tre regionale helseforetakene i Sør-Norge innebærer budsjettforslaget at de mindre samskipnadene ikke får den samme anledning til å bygge opp et lignende tilbud. En ytterligere økning på 5 millioner kan gi flere samskipnader mulighet til å sikre studenter et slik tilbud. Jeg håper regjeringens partier ser viktigheten av å sikre studenters psykiske helse og gjør denne justeringen når budsjettet nå behandles i Stortinget.

Powered by Labrador CMS