Endrer praksis

Publisert

Universitas hevder 4. november at Studieavdelingen ved UiO gjennom en enkel telefonsamtale kategoriserer søkere til studieprogrammer som psykisk ustabile.

Saken dreier seg om et internt dokument, en sjekkliste, som benyttes som et hjelpemiddel for saksbehandlerne når de skal gi muntlige begrunnelser på avslag om opptak. I kommentaren kan det synes som om dette skjemaet benyttes i stor grad, og at det er et ledd i selve saksbehandlingen av søknader. Dette stemmer ikke.

En mindre gruppe søkere får sin søknad behandlet individuelt. Når søkerne som får avslag ber om begrunnelse for vedtaket, er det viktig at saksbehandler orienterer om og sjekker ut alle relevante aspekter ved søknadsbehandlingen, inkludert klageadgang. Sjekklisten er en hjelp til dette.

Så er det dessverre slik at våre saksbehandlere fra tid til annen opplever søkere som blir svært sinte, opptrer truende på telefon og i ekstreme tilfeller oppsporer og kontakter våre saksbehandlere privat. Nederst på skjemaet er det derfor lagt inn en mulighet for å notere ned om samtalen oppleves vanskelig eller truende. At skjemaet inkluderer et slikt felt er begrunnet i sikkerheten til de ansatte. Hensikten er ikke å stille en diagnose. Det er vi på ingen måte kompetente til eller skal gjøre.

– Studieavdelingen ser det som svært beklagelig at noe av begrepsbruken kan virke støtende.

Skjemaet benyttes internt i informasjonsutveksling mellom saksbehandlere når flere er inne i samme sak. Ofte kan søkere henvende seg flere ganger. Skjemaet har ingen konsekvenser for saksbehandlingen. Selv om skjemaet kun er til internt bruk, ser Studieavdelingen det som svært beklagelig at noe av begrepsbruken kan virke støtende. Vi har derfor trukket skjemaet tilbake og endrer praksis i denne sjekklisten.

Powered by Labrador CMS