Reelle gjennomslag for psykisk helse

Realistlista har ikke sviktet velgerne sine, men valgt en annen fremgangsmåte enn Grønn Liste

Publisert Sist oppdatert

I Universitas 9. mars anklager Grønn Liste Realistlista for å ha sviktet velgerne. Det er direkte feil, vi har bare valgt en annen fremgangsmåte enn Grønn Liste.

Les også: -Svikter velgerne sine

Psykisk helse handler ofte om penger og psykologer. I fjor ønsket vi i større grad å ansvarliggjøre UiO. Derfor gikk vi til valg på at syke studenter og studenter på vei tilbake etter sykdom skal få velge obligatorisk undervisning først. Saken ble en del av Studentparlamentets handlingsplan, og arbeidsutvalget jobber nå beinhardt for at det skal bli en realitet. Vi forventer gjennomslag, for det er utrolig viktig å ha en overkommelig studiehverdag for å klare å fullføre.

I Velferdstinget har vi mast om at inntakssystemet må bli bedre slik at flere får rett hjelp raskere. Nå er heldigvis en slik person på plass. Realistlista tok også til orde for at SiO Helse/Rådgivning skulle kurses i Rosa Kompetanse av LLH fordi vi ønsker at alle uansett kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering skal være trygge når de oppsøker SiOs helsetjenester. Dette fikk vi inn i arbeidsprogrammet, og SiO ble kurset i høst. Vi håper de rosa lappene på legekontorene gjør at færre vegrer seg for å gå til legen, dét blir det bedre studenthelse av!

Disse sakene er seire for studentene som får et bedre tilbud, men også reelle gjennomslag som kommer fordi studentpolitikere jobber mot et felles mål. Vi har også satt studenthelse aller øverst på arbeidsprogrammet i VT, jobbet for bedre forhold for studentfrivilligheten og bygd snømenn foran Villa Eika for å belyse ensomhet.

Sist valg krevde Grønn Liste mindre prat og mer handling. Store endringer krever budsjettprioriteringer og tiltak i handlingsplanen, fulgt opp av strategisk arbeid fra AU. For mange resolusjoner virker mot sin hensikt ved at det tar fokus vekk fra det langsiktige arbeidet uten å tilføre annet enn prat. Realistlista skal alltid være den lista som evner å prioritere. Nå prioriterer vi gjennomslag over resolusjoner.

Powered by Labrador CMS