Resolusjoner skaper ikke bedre psykisk helse

Jonas Nilsen bør ikke slå politisk mynt på et arbeid alle studentpolitikere prioriterer høyt

Publisert Sist oppdatert

Studentene i Oslo og Akershus, og Norge for øvrig, er i en alvorlig situasjon når det kommer til sin psykiske helse. Hver femte student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager, dette er dobbelt så høyt som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe. Man må iverksette tiltak!

Det er veldig positivt at Grønn liste, ved Jonas Nilsen, setter fokus på at man ikke har kommet langt nok, men jeg synes det er trist at han prøver å slå politisk mynt på et arbeid alle studentpolitikere prioriterer høyt og jobber hardt for. Det å tro at gjennomslag blir målt i antall resolusjoner, kan vitne om manglende forståelse for politiske prosesser.

Les saken: -Svikter velgerne sine

Det finnes nok politikk og tiltak innenfor psykisk helse, det er skrevet ned i utallige programmer, plattformer og resolusjoner. Las oss ikke måle innsats på antallet resolusjoner, men heller på konkrete tiltak iverksatt, og der er det gjort mye!

Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtok på sitt budsjettmøte i fjor høst å kreve at SiO måtte bedre sitt inntakssystem i psykisk helse, for å redusere den alt for lange køen. SiO lyttet til studentene! Ikke mange ukene etterpå var det ansatt en fagperson i inntak. Dette for å bedre kunne henvise pasienter til det stedet som best passer dem, om det så er hos en av våre 14 psykologer, 3 psykiatere eller 10 rådgivere.

Penger til psykisk helse er noe man får gjennom statlige tilskudd. Dessverre er disse uforutsigbare, og studentene kan ikke betale for helsetilbudet sitt alene over semesteravgiften. Vi må jobbe for økt statlig finansiering av studentenes psykiske helsetilbud. Det er kun på denne måten vi kan sikre studentenes psykiske helse. Slik finansiering over stillingshjemler og faste tilskudd blir dessverre ikke sikret gjennom en resolusjon vedtatt av Studentparlamentet, men gjennom hardt arbeid fra studentpolitikere i hele Norge.

Powered by Labrador CMS