Vi må forebygge mistrivsel

Vi må ikke krangle om hvor mange resolusjoner som trengs, men heller arbeide bevisst med å bedre studentenes trivsel

Publisert Sist oppdatert

Leder av Studentparlamentet Julie Paus-Knudsen svarte i forrige Universitas på Jonas Nilsen sin påstand om at listene svikter velgerne. I følge Paus-Knudsen er studentpolitikk mer enn resolusjoner. Her er vi enige.

Det jeg derimot savner i Paus-Knudsen sitt svar, er konkrete tiltak for å bedre studentenes psykiske helse, slik Nilsen etterlyste. Det finnes bøttevis med flinke folk i studentpolitikken som vet hva som engasjerer og berører studentene. Jeg savner at dette kommer til uttrykk i hva Studentparlamentet retter sitt arbeid mot.

Les også: Politikk er mer enn resolusjoner

De konkrete helsefremmende tiltakene vi har sett til nå i etterkant av SHoT-undersøkelsen, fokuserer på utvidelse av helse- og rådgivningstilbudet. Dette er selvfølgelig nødvendig, men behandler et problem. Vi trenger i tillegg tiltak som retter seg mot å forebygge at studentene mistrives. I stedet for å krangle om hvor mange resolusjoner som trengs, må det arbeides bevisst med å bedre studentenes trivsel.

Studentforeningene er et åpenbart valg for slikt trivselsfremmende arbeid. De representerer en konkret og allerede eksisterende løsning på flere av helseutfordringene blant studenter. Foreningene favner dessuten bredt og når ut til mange: 36 prosent av studentene i Oslo er engasjert i en form for studentforening. Dette er en vesentlig mye bedre oppslutning enn hva SP har med sin valgoppslutning på under 15 prosent.

Studentparlamentet må arbeide målrettet med å skape gode rammevilkår for trivselsfremmende tiltak for studenter, drevet av studenter. De engasjerte studentpolitikerne våre må jobbe for at samskipnad og studiested legger til rette for og ser verdien i nettopp slike tiltak. Det virker det dessverre ikke alltid som de gjør. Gjennom et økt fokus på gode rammevilkår for foreningene vil studentparlamentet dessuten synliggjøre sin innsats ovenfor flere studenter, og slik kunne gjøre noe med lav valgoppslutning.

Powered by Labrador CMS