GROV RASISME: «Christian» er en av flere Universitas har snakket med som forteller at de i flere år har blitt utsatt for grov rasisme ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto: Hanna Hjardar
GROV RASISME: «Christian» er en av flere Universitas har snakket med som forteller at de i flere år har blitt utsatt for grov rasisme ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto: Hanna Hjardar

Studentforeninger om rasismeavsløringene: – Direktøren må avskjediges umiddelbart

I åpent brev til rektoratet og universitetsledelsen krever en rekke studentforeninger at John Skogen, eiendomsdirektør ved UiO, må gå. Brevet er signert av lederne i Motmakt Blindern, Venstrealliansen, SAIH Blindern, African Student Association og Palestinakomiteen Blindern.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Universitas ble det avdekket at flere arbeidere i Eiendomsavdelingen ved UiO over en tiårsperiode har blitt utsatt for grov rasisme. Eksemplene varierer fra sjikane til nekting av skriftlig arbeidsbeskrivelse. Saken er tatt opp med Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og har blitt sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Vi håper på en rask og ryddig prosess ovenfor de som har sjikanert sine kolleger. Deres rasisme bør få konsekvenser for deres ansettelsesforhold slik at ofrene kan gå til jobben sin uten frykt for videre hets. Denne situasjonen er imidlertid ikke bare en sak mellom rasister og de som de hetser, men om hva som har gjort slik mobbing og hets over et såpass langt tidsrom mulig.

Bakgrunn: Blindern-ansatte forteller: Blir utsatt for apelyder og rasistiske skjellsord

Ledelsen må ta både ansvar for og konsekvensene av den rasismen, diskrimineringen og trakasseringen som arbeiderne har blitt utsatt for. John Skogen, leder i Eiendomsavdelingen, hevder ledelsen har jobbet systematisk mot denne ukulturen over tid. Ingenting tyder på at deres innsats har gitt noen form for resultater. Skogens tolkning av situasjonen gjør denne mangelen på fremskritt betydelig mindre mystisk.

Han omtaler lengeværende hets som en «uheldig tone». Vi stiller oss undrende til hvordan rasistiske betegnelser og apelyder kan ramle ut av munnen på folk ved et uhell. Om det er rasistisk hat eller smakløs humor er uvesentlig. Skogen hevder han «selvfølgelig» ikke aksepterer rasisme og mobbing, men det er tydelig at ledelsen har gjort nettopp dette i årevis. Det er også ledelsen som må ta ansvar for at kolleger har opplevd å ikke få en skriftlig arbeidsbeskrivelse. Ledelsen har med andre ord ikke bare akseptert, men tatt del i diskrimineringen mot sine kolleger.

Toppjurist om rasismeskandalen: – Gjør meg fysisk kvalm

Han hevder også denne tonen har «satt seg i veggene». Er dette på tross av umiddelbar avskjedigelse og utskiftning av de som har utsatt kollegene sine for rasisme? Vi tviler. Det er ikke rart en ukultur regjerer steder der den ikke straffes.

Våre krav:

  • Vi forventer at saken som er tatt med OMOD ovenfor LDO vil ende i avskjedigelsen av de enkeltpersonene som over lang tid har gjort arbeidshverdagen til sine kolleger til et mareritt. Vi krever i tillegg at John Skogen må avskjediges umiddelbart. Skogen har hatt år på å stå opp mot rasisme og har feilet. Hittil er det bare arbeiderne under ham som har måttet betale. Det er på tide han tar regningen.
  • Vi krever også at en unnskyldning fra rektorat og universitetsdirektør blir gitt ovenfor ofre på vegne av universitetet.
  • Vi krever at det igangsettes tiltak for skolering av ledelse og stab på universitetet i hva rasisme er. Vi kan ikke akseptere at mennesker innbiller seg at rasisme er noe «uheldig» som «setter seg i veggene». Rasisme er noe som setter seg i folk, og de kommer ikke på bedre tanker før grumset deres får konsekvenser.

Universitas mener: Rasisme må få konsekvenser

Manglende evne til å innfri disse rimelige kravene vil møtes med sterkere reaksjoner i fremtiden.

Vi er studenter på universitetet og vi stiller krav, ikke bare for vår egen velferd, men også for de som tilrettelegger for studiene våre hver dag. De fortjener en hverdag med ordnete arbeidsforhold, god lønn og ikke minst total nulltoleranse for rasistisk og sexistisk sjikane. Det er ikke tilstrekkelig å «ta avstand» fra mobbing og rasisme. Rasisme må aktivt konfronteres der det oppstår. Universitetet kan ikke være konfliktsky og gjemme seg bak en mangel på verktøy mot å håndtere rasistisk hets. Det eneste det står på er viljen.

Venstrepolitiker: – Ledelsen bør gi en uforbeholden offentlig unnskyldning

Innlegget er signert av:

Ingrid Andrea Holland og Adrien Alexander Wilkins, Motmakt Blindern

Kristine Sørheim og Ingvild Høystad, hhv. førstekandidat og leder i Venstrealliansen

Maja Fjellvær Thompson, leder for SAIH Blindern

Linda Irankunda, leder for African Student Association

Shakila Ahmed, leder for Palestinakomiteen Blindern

Powered by Labrador CMS