REFSER: Venstrealliansens gruppe i Studentparlamentet mener parlamentets arbeidsutvalgs anbefaling av de reformvennlige rektorkandidatene er et klart overtramp mot demokratisk praksis.
REFSER: Venstrealliansens gruppe i Studentparlamentet mener parlamentets arbeidsutvalgs anbefaling av de reformvennlige rektorkandidatene er et klart overtramp mot demokratisk praksis.

Demokratisk, uavhengig: sterk!

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 27. september gikk Studentparlamentets arbeidsutvalg, UiOs student-«regjering», ut med en pressemelding hvor de utbasunerte for all verden hva de mente at studenter burde stemme i rektorvalget.

Venstrealliansen er ikke representert i arbeidsutvalget og tar avstand fra pressemeldingen og arbeidsutvalgets prosedyre i saken. Det er for så vidt helt greit at arbeidsutvalget sender ut pressemeldinger, men det skal ikke skje uten at det politiske innholdet er solid forankra i Studentparlamentets egen politikk. Denne pressemeldingen var et klart overtramp mot både vanlig demokratisk praksis og studenttillitsvalgtes troverdighet. Venstrealliansen vil distansere seg fra utspillet og utfordre de øvrige av Studentparlamentets representanter til å hjelpe oss med å gjennomføre tiltak som gjør at vi slipper slike fadeser i framtida.

Det er jo ikke første gang de øverste studenttillitsvalgte bruker tillitsverv til å fremme sin egen politikk eller karriere framfor å representere interessene til dem de er valgt av. Det er ikke lenge siden Høyre-kameraderiet til SiOs hovedstyreleder ble avslørt, men det var også full oppvask i Studentparlamentet for et år siden, i forbindelse med en budsjettbehandling der Studentpolitikkens framtid skulle avgjøres og helt nødvendig informasjon utelukkende ble distribuert gjennom uformelle kanaler.

Det er nettopp de uformelle kanalene vi vil til livs. For Venstrealliansen er det et være eller ikke være for studentpolitikken at vi har en gjennomsiktig organisasjon der beslutninger tas demokratisk – uten at vi kan stole på det tjener det ingen hensikt å ha en organisasjon. Vi har tatt initiativ, men det har foreløpig ikke blitt prioritert av de andre. Vi håper nå at de andre fraksjonene også forstår at utfordringen med å styrke student-demokratiet er kanskje den største Studentparlamentet står overfor. Studentparlamentet må etablere et fungerende informasjonsapparat og sørge for at informasjon kommer ut til alle. Studentpolitiske beslutninger må tas i formelle organer og vi må kreve det samme i universitetspolitikken!

I lys av dette vitner arbeidsutvalgets pressemelding om en manglende demokratiforståelse. Kronargumentet deres i forhold til å avgjøre hvem som var den mest studentvennlige representantene var hvem som ville gi dem best tilgang til uformelle utvalg. Det er totalt misforstått. Når det gjelder demokrati er vi ikke pragmatiske! Beslutninger skal tas i formelle organer, skjer ikke det må vi kreve forandring, ikke bli med i de samme uformelle organene som bidrar til en mindre gjennomsiktig universitetspolitikk. For ikke å snakke om at man gjennom å gjøre seg til del av makta mister uavhengighet som er helt vesentlig for å framstå troverdig overfor studenter

flest!

Selve utspillet og konsekvensen det har for studentpolitisk innflytelse bør også kommenteres. Selv om det er fristende å godte seg over de andre fraksjonenes hjelpeløshet i denne saken, er troverdigheten til Studentparlamentet som institusjon for viktig til å falle ned på et slikt nivå. Uavhengig av hvem som var blitt valgt til rektor, var fraværet av demokratisk forankring, den overfladiske argumentasjonen og ikke minst desinformasjonen noe øvrige aktører på universitetet merket seg – det er vanskelig å ta organisasjoner som produserer slikt lavmål seriøst. I tillegg ble Geir Ellingsrud, en av dem det ble advart mot, faktisk valgt. Hvordan forestilte arbeidsutvalget seg at de skulle forholde seg til en rektor de hadde forulempet etter valget? Ellingsrud har heldigvis senere uttalt seg forsonende, men for arbeidsutvalgets vedkommende vitner dette om fundamental mangel på dømmekraft.

De aller fleste er enige om at flertallsbeslutninger er et viktig prinsipp, og om at det er et mål at beslutninger bør fattes på grunnlag av best mulig informasjon. Det er et viktig poeng at den måten å utforme politikk på ikke bare er et etisk ideal, men også gir den beste politikken. La oss sikre at de studenttillitsvalgte fører en best mulig politikk på studentenes vegne – la oss sikre en gjennomsiktig, uavhengig og demokratisk studentpolitikk!

Powered by Labrador CMS