Splitt og hersk

Publisert

Mye av rektordebatten på Betong, onsdag i forrige uke dreide seg om styringsstruktur. Grunnet knapp tid ble jeg strøket av talelisten, og jeg føler meg delvis ansvarlig for noe av dette rotet i og med at jeg selv stemte for å legge ned kollegierådet for noen år siden. Kollegierådet var et bredt sammensatt rådgivende organ for kollegiet (nå styret), og nåværende rektor Arild Underdal la fram forslaget som ble vedtatt 3. desember 2002. I forslaget foreslo Underdal blant annet at det som erstatning skulle «etablere[s] bredere arenaer for mer inngående diskusjon av sentrale universitetspolitiske spørsmål. Deltagelsen bør være bred og representativ... Slike arenaer bør ha en tydelig organisatorisk uavhengighet i forhold til universitetsledelsen; universitetssamfunnet skal kunne ha tillit til at dagsorden og deltakelse ikke manipuleres av universitetsledelsen...»

Jeg har forsøkt å følge opp saken flere ganger, og sendte seinest en henvendelse til rektor Underdal 23. november 2004 der jeg spurte om hvordan det gikk med oppfølgingen av vedtaket referert ovenfor, men jeg har ikke fått noe svar. Muligens har det oppstått et vakum i kjølvannet av nedleggelsen av kollegierådet, og jeg føler meg derfor forpliktet til å påpeke problemer med forslagene til løsning. Forslaget til en av rektorkandidatene (Fanny Duckert) om å kanalisere universitetspolitiske diskusjoner inn i «uformelle fora» vil medføre en reell reduksjon av demokratisk kontroll av styringsstrukturen ved UiO, og jeg kan love problemer med en slik modell. Og Fanny; hvordan mener du studentene skal rapportere videre fra slike uformelle fora? Kanskje blir det slik: «Vi snakket med rektor for noen dager siden, og hun nevnte noe om at...» Er ikke «å snakke uformelt med dekanene på tirsdag, studentene på onsdag og de teknisk ansatte på torsdag» det samme som splitt og hersk?

Plassen er for knapp til å gå i detaljer, men det bør også nevnes at en av de andre kandidatene (Evensen) sine tanker på dette området ikke er mye bedre. Jeg har derfor to konkrete oppfordringer: Ved rektorvalget; dersom du foreløpig ikke har stemt kan du være med på å gjøre UiO mer demokratisk ved å sette andre navn enn Duckert eller Evensen øverst. Skulle likevel Duckert eller Evensen vinne valget, håper jeg dere revurderer deres syn på hvor og hvordan universitetspolitiske saker kanaliseres, følg heller opp det vedtaket som Underdal glemte.

Powered by Labrador CMS