Stem på Lars Walløe!

Walløe og Hertzberg representerer en konstruktiv universitets- og studiepolitikk som både anerkjenner reformens styrker og konkretiserer dens svakheter og utfordringer

Publisert

29. september skal Universitetet i Oslo velge ny rektor, og for studenter handler dette valget i stor grad hvem som skal prege den endelige innføringen av kvalitetsreformen. Som i 2001 teller studentenes stemmer 25 prosent vekt i det totale resultatet og for fire år siden stemte kun 1411 studenter. Studentene har så stor stemmevekt fordi vi er medborgere i den akademiske offentligheten: Ikke la magre fem prosent av studentene avgjøre hva du mener igjen! Siden det er prorektorkandidatene som vil ha ansvaret for studiesaker, er det viktig å huske at du stemmer på et helt rektorat. Vi støtter Lars Walløe til rektor, Frøydis Hertzberg til prorektor og Turid Karlsen Seim til viserektor på grunn av helheten de representerer. Mellom seg sitter de på tunge forskningsmeritter, politiske kontakter, lang ledelseserfaring og omfattende kjennskap til kvalitetsreformen.

Vi mener mange sider ved reformen er meget bra, eksempelvis tverrfaglighet og internasjonaliseringsarbeidet, men det finnes også krevende utfordringer. Mangelen på et sentralt reglement for bruk av obligatorisk undervisning har for eksempel ført til en ukontrollert bruk av oppmøtekrav på flere programmer. Dette må justeres! I tillegg er en av sakene Walløe og Hertzberg tar opp, gjeninnføring av bruk av to sensorer som normalordning, en av de viktigste justeringene av reformen som må gjennomføres i neste periode. Vi mener Walløe og Hertzberg representerer en konstruktiv universitets- og studiepolitikk som både anerkjenner reformens styrker og konkretiserer dens svakheter og utfordringer.

Der vi før reformen var i den situasjonen at det gikk flere studenter fra Universitetet i Oslo (UiO) til høgskolesektoren enn motsatt, har det nå blitt gjennomført konkrete tiltak for å styrke UiO som utdanningsinstitusjon. Dette høster UiO fruktene av nå med en økning søkertall. Kvalitetsreformens fokus på undervisning, bedre oppfølging og studentaktiv læring har ikke gjort UiO til en høgskole (som enkelte litt sleivete har hevdet), det bidrar tvert imot til å motvirke at en tredjedel av UiOs studenter ser seg nødt til å oppsøke en, fordi undervisningen her er under pari. Studentflukt handler for øvrig også om studentmiljø, og Walløes anerkjennelse av de frivillige studentorganisasjonene og -foreningene viser en vilje til å ta hverdagsutfordringene for studentene på alvor!

Et gjentatt argument mot Walløe er at han er for gammel til å bli rektor, og hvorfor vil vi studenter ha nok en gammel mann som leder? Ført og fremst mener vi at med to kvinner som øverste administrative ledere ved UiO er likestillingsperspektivet ivaretatt i UiOs øverste ledelse. Mer vesentlig er det derfor at Walløe har en god plan for å bringe fram kvinnelige forskere og ledere i hele organisasjonen – for forskningens skyld og som gode rollemodeller for oss studenter. Og om alder vil vi hevde at år verken gjør eller umyndiggjør en kandidat i et rektorvalg. Tvert imot gjør nettopp Walløes omfattende forsker- og lederkarriere ham til den best kvalifiserte kandidaten! Den symbolske tyngden i å ha en rektor som er en internasjonalt anerkjent forsker er uovertruffen og hva er UiO hvis en livslang forskerkarriere er diskvalifiserende for valg til det ypperste akademiske tillitsvervet?

Walløe og co. stiller til valg på en plattform som viser at vil fremme UiO både som en ledende forskningsinstitusjon OG en ledende utdanningsinstitusjon. Vi trenger et rektorat som kan samle, lede og fremme, ikke videreføre gamle krangler om saker som er avgjort. Stem på Walløe som rektor!

Powered by Labrador CMS