Studentenes verste fiender?

Publisert

Det å ivareta et godt samarbeid mellom studenter og ansatte ved UiO krever tillit. I Universitas 23. november undergraver studentrepresentant i universitetsstyret, Marte Nilsen, denne tilliten, ved å opphøye usannheter til sannheter. I den mye omtalte anbefalingen i den siste fasen av rektorvalget uttalte AU seg på vegne av AU, og ikke på vegne av Studentparlamentet. Dette vet Nilsen, hennes gjentatte forsøk på å undergrave studentenes kritiske sans vitner om en manglende respekt for de studentene som denne fiktive påstanden er rettet mot. Usannheter gjentatt ofte nok blir ikke sannheter.

Det faktum at vi ikke er nikkedokker må ikke sammenblandes med usanne utrop om at man anser de ansatte som «studentenes verste fiender»

Dette gjelder også hennes påstand om at det er en gjengs oppfatning på Eika om at «De ansatte er vår verste fiende». Som studentrepresentanter oppfatter vi det som vår plikt å være kritiske til vår studiesituasjon, dette innbefatter også de ansatte. Vi forventer også at AU er kritiske. Det er ikke dermed sagt at de ansatte er våre verste fiender. Det er selvsagt ikke noen motsetning i det å ivareta studentenes rettigheter først og fremst, og samtidig opprettholde et fruktbart samarbeid med de ansatte. Universitetssamfunnet er nå en gang slik at det i de aller fleste tilfeller er samarbeid som er løsningen på et eventuelt problem. Kun i ytterst få tilfeller kan det oppstå en motsetning, og ja, da er det studentenes oppgave å rope ut. Det faktum at vi ikke er nikkedokker må ikke sammenblandes med usanne utrop om at man anser de ansatte som «studentenes verste fiender».

Det kreves tillit for å ville komme frem til kompromisser, det krever også tillit for å opprettholde et godt samarbeid i de tilfellene man er så uenige at kompromisser ikke er oppnåelige. Tillit skapes ikke gjennom prinsippvedtak, men gjennom en åpen og ærlig dialog. Man kan mene mye om AUs utsagn, men usannhetene til Marte Nilsen vitner vel bare om at hun ikke mener så mye om utsagnet, bare om alle usannhetene som hun snart håper og tror blir sannheter. En slik undergraving av tillit er ikke studentene tjent med fra en av våre representanter i universitetsstyret.

Powered by Labrador CMS