UiO-rektor i valgkamp:

Valg: Sittende rektor ved UiO Svein Stølen stiller til gjenvalg.
Valg: Sittende rektor ved UiO Svein Stølen stiller til gjenvalg.

Utdanningssatsingen fortsetter!

«En viktig prioritet for oss er å gi et utdanningstilbud som er tilpasset studentene. Studentene ved UiO er mangfoldige og har ulike ambisjoner, faglige interesser og livssituasjon», skriver Svein Stølens kandidat-team i dette innlegget, i anledning vårens rektorvalg ved UiO.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Universitetet i Oslo (UiO) har i de siste årene satt utdanning høyt på dagsorden, og team Stølen–Gornitzka har ambisjoner om å fortsette og forsterke denne satsingen i årene fram til 2025!

Studiebarometeret for 2020 viser at vi fremdeles har mye ugjort – spesielt på koplingene til praksis og på tilbakemeldinger til studentene. Covid-19 og digitaliseringsbølgen vi nå er midt oppe i, har satt en del av denne satsingen på vent, men har også illustrert en del nye muligheter. Hvilke saker er så høyt på vår agenda?

Les også: «Studentene er umyndiggjort i rektorvalget»

En viktig prioritet for oss er å gi et utdanningstilbud som er tilpasset studentene. Studentene ved UiO er mangfoldige og har ulike ambisjoner, faglige interesser og livssituasjon.

En tettere kopling til arbeidslivet underveis i studiene er noe vi ønsker å styrke

Vi ønsker derfor å gi studentene mer valgfrihet i sammensetningen av studiet sitt, der vi tilrettelegger for tydeligere tverrfaglige studieløp. Tverrfaglighet skal ikke bare være noe som kjennetegner satsingen på honoursprogrammer! Alle studentene skal få en mulighet til å ta del av UiOs unike faglige bredde – hvis de ønsker det – ikke minst innen områder som bærekraft og klima.

Vi ser også muligheter for å styrke praksiselementene i studiene som en del av et mer fleksibelt studietilbud. Enkelte miljøer ved UiO har allerede startet opp med utviklingssemestre, og en tettere kopling til arbeidslivet underveis i studiene er noe vi ønsker å styrke.

Les også: «UiO-student til regjeringen: Skjerp dere»

Studentenes behov handler også om å hente impulser utenfor UiO – gjennom å ta del i det store europeiske eksperimentet der vi bygger allianser mellom universiteter på tvers av land. Circle U heter alliansen som UiO leder og som skal sjøsettes i 2021.

Gjennom et tett samarbeid med søsterinstitusjoner i byer som Berlin, London og Paris kan vi sammen skape en helt ny og unik studentopplevelse – der internasjonaliseringen både skjer digitalt og gjennom inn- og utgående fysisk mobilitet. Vi ønsker at Circle U skal være en universitetsallianse som skal gi studentene nye perspektiver, kulturell kompetanse og innsikt i praktisk problemløsning.

Alle studentene skal få en mulighet til å ta del av UiOs unike faglige bredde – ikke minst innen områder som bærekraft og klima

Det er en gjenganger at Studiebarometeret rapporterer at studentene ønsker seg flere og bedre tilbakemeldinger. Dette ønsket synes faktisk å være nokså unisont for alle landets studenter! Situasjonen ser heller ikke ut til å bedre seg – hvis vi skal stole på det nevnte Studiebarometeret.

Tilbakemeldingsproblematikken er med andre ord kompleks. Vår tilnærming til denne utfordringen er tredelt: For det første tror vi mer på dialog enn på ensidige «tilbakemeldinger» – vi må jobbe systematisk for å styrke den kontinuerlige akademiske samtalen – mellom vitenskapelig ansatte og studenter, og mellom studentene selv.

Les også: «En milliard kroner: Mye penger, men dekker likevel lite»

For det andre trenger vi en tydeligere forventningsavklaring – der undervisere og studentene klargjør «rettigheter og plikter» seg imellom. Vi tror en slik forventningsavklaring er viktig for å etablere gode arbeidsrutiner og en kultur for læring i det enkelte studiet.

For det tredje ser vi muligheter for å utnytte digitaliseringen til å eksperimentere mer med personifiserte innspill til studentenes arbeider og innsats. Her tenker vi at nyere forskning om læring ikke minst kan være nyttig for å gjøre studentene faglig tryggere.

Powered by Labrador CMS