Tåkefyrsten Brein-Karlsen

Jeg krever at Justisdepartementet lar Juss-Buss’ politiske arbeid være i fred, uten fare for innblanding.

Publisert Sist oppdatert

[Statssekretær Vidar Brein-Karlsen viser til en evaluering av rettshjelpstiltakene](2). Han fremstiller det som om rapporten avdekker at Juss-Buss nedprioriterer ren rettshjelp til fordel for rettspolitisk arbeid. Dersom dette hadde vært riktig, kunne man forstått Justisdepartementets føring som et velment forsøk på å lede oss tilbake på den smale rettshjelpssti. Imidlertid bommer statssekretæren så grovt at man kan lure på om han i det hele tatt har lest rapporten han viser til.

Les saken som startet debatten: Arbeiderpartiet: Hva er regjeringen redd for?

For det Brein-Karlsen ikke nevner, er at Juss-Buss kom ut som best i klassen med fire av fire stjerner totalt sett.

De andre rettshjelpstiltakene hadde rett nok varierende grad av måloppnåelse. Imidlertid følger det av rapporten at dette har med valg av målgruppe å gjøre. Rapportens manglende forståelse for eksempelvis JURKs valg av målgruppe er kritikkverdig i seg selv, men det er en annen historie. Poenget er at rapporten ikke nevner rettspolitikk med ett eneste ord. At tiltakenes rettspolitiske arbeid på noen måte går utover klientene, slik Brein-Karlsen går langt i antyde, er derfor direkte feil.

Vi har snakket med stortingspolitikere som reagerer sterkt på at de ikke har blitt konsultert i forkant av denne føringen. De viser til at de selv, i motsetning til Justisdepartementet, faktisk leser formålsbestemmelsen til rettshjelpstiltakene de bevilger penger til. For Juss-Buss sin del, er rettspolitikk ett av fire nedfelte formål.

Vi har en årelang tradisjon for å ytre oss kritisk der den lille mann blir overkjørt av maktapparatet. Nå er det Brein-Karlsens eget parti som sitter i posisjon. Å blande seg inn i drifta på denne måten sender noen ganske ufine signaler, og får oss til å dra paralleller til sensuren av organisasjoner i Øst-Europa gjennom knebleklausuler. For hva kan ellers være meningen med en føring som denne, enn å kneble kritiske røster? Det har beviselig ikke noe med vår effektivitet å gjøre.

Hele vår samfunnsstruktur er fundert på at vi skal si fra når vi er vitne til systemsvakheter. Ditt eget parti mottar masse offentlig støtte for å gjøre nettopp dette. Det er et parti som i flere år har hatt tradisjon for å ytre seg kritisk mot maktapparatet. Det er trist at dere i posisjon forsøker å kneble andre.

Uansett kan jeg informere om at dette ikke kommer til å føre fram. Vi vil ikke være dine «rettshjelpsmaskiner» som behandler saker på løpende bånd uten å kunne mene noe kritisk om det. Hvis du vil ha «ren» rettshjelp for pengene, får du ansette rettshjelperne selv og betale dem ordentlig, for eksempel via en førstelinjetjeneste. Hvis du kicker på den ideen kan vi minne om den Stortingsmeldingen som ligger i skuffen din hvor dette er grundig utredet.

Jeg kunne krevd at mine ansatte skulle fått betalt for mer enn 12 timer i uka. Jeg kunne krevd at de skulle fått overtidsbetalt, slik at jeg kan tilby de samme rettigheter som klientene våre.

Men jeg krever ikke penger. Jeg krever at Justisdepartementet lar Juss-Buss’ politiske arbeid være i fred, uten fare for innblanding.

Klausulen i tildelingsbrevet bør trekkes tilbake snarest. Dette er en prinsippsak.

Powered by Labrador CMS