Et åpent og inkluderende studiemiljø

Alle studenter må ha et helsetilbud som er tilpasset deres livssituasjon, enten det er gjennom studentsamskipnadene eller i vertskommunen

Publisert Sist oppdatert

Når 7 % av studentene oppgir at rusvanene går utover studiet må utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og kommunene i samarbeid med studentene ta grep.

Les også: Ruser seg til dårligere karakterer

Det er flere ting som spiller inn på studenters rusvaner og derfor må også tilbudene tilpasses de lokale utfordringene. Vår oppfatning er at dette allerede tas på alvor lokalt. Studentsamskipnadene følger utvilkingen gjennom studentenes helse- og trivselsundersøkelse og har allerede i dag noen tiltak for å møte de utfordringene vi ser.

Det er viktig at alle studenter har et helsetilbud som er tilpasset deres livssituasjon enten det er gjennom studentsamskipnadene eller i vertskommunen. Det har vært mye fokus på psykisk helse for studenter og rusproblematikk er en del av dette. Her vet vi at studentene er mer sårbare og derfor blir også behovet for et godt helsetilbud veldig viktig. Det er lokale forskjeller mellom studiestedene og dette må tas hensyn til.

Vi må sammen jobbe for å fremme de gode løsningene, både for de som allerede står i denne situasjonen, men også for å forebygge at ikke flere havner der. Det handler i stor grad om å legge til rette for et åpent og inkluderende studiemiljlø som innbyr til en sunn kultur. Vi som studenter har også et ansvar overfor hverandre til å fange opp de som har det vanskelig, men også til å legge til rette for aktiviteter og sosiale og faglige arrangementer som ikke involverer alkohol eller andre rusmidler.

Powered by Labrador CMS