Lederkandidat i NSO:

Studentene trenger en ruspolitikk

«Norsk studentorganisasjons politikk på rusomsorg er, etter alle praktiske hensyn, å melde pass. Det er ikke godt nok», skriver Daniel Hansen Masvik, lederkandidat i NSO, i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Studenter med rusmisbruk trenger en studentorganisasjon som ser dem for de menneskene de er. Jeg mener at studentbevegelsen skal være tydelige på at rusmisbruk skal møtes med hjelp og omsorg, ikke straff og bøter.

Universitas-journalist Anna Serafima Svendsen Kvam har i [en kommentar](aa) etterlyst en tilstedeværelse fra studentene i rusdebatten. Kvam har rett, vi må ta ansvar for de studentene som sliter med rusmisbruk, og stå på for at de blir sett og hjulpet.

Norsk studentorganisasjons politikk på området er, etter alle praktiske hensyn, å melde pass. Det er ikke godt nok. Derfor skal jeg levere en resolusjon til NSOs landsmøte, slik at studentbevegelsen kan være med i bresjen for en human ruspolitikk i Norge.

NSO skal være mer enn bare studiestøtte og studentboliger

UiO-studenter sinte etter rektors beslutning om å stenge: «UiO leker kasteball med studentene»

Ifølge Mikkel Ihle Tande i Tryggere ungdom [har 40 prosent av unge](bb) vært i en nødsituasjon med ulovlig rus hvor ambulanse ikke ble tilkalt grunnet frykt for politiet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har dokumentert rusbruk blant studenter i en årrekke. Ruspolitikk er studentpolitikk.

Nå er rusreformen sendt til Stortinget, og høringene har begynt. Dette hadde vært en gyllen mulighet for NSO å delta i den viktige prosessen. Det kommer ikke en ny mulighet for å påvirke ruspolitikken i Norge på mange år. NSO skal være mer enn bare studiestøtte og studentboliger.

UiO-rektor Stølen svarer: «Eget ansvar for å vurdere risiko og tiltak»

Det skjer allerede mye bra ute hos studentsamskipnadene når det kommer til å bistå studenter med rusmisbruk, og jeg ønsker at Stortinget bevilger penger til å tilgjengeliggjøre et slikt tilbud til alle studenter i Norge. Ruspolitikken må være preget av kunnskap, omsorg og empati. Derfor hører ruspolitikken hjemme i Helsedepartementet.

For å få til kunnskapsdrevet hjelp til studentene må Studentenes helse- og trivelsundersøkelse 2022 og Levekårsundersøkelsen aktivt brukes for å skape presist innrettede tilbud til å hjelpe studentene samt senke terskelen for å søke hjelp.

Powered by Labrador CMS