For tabloid om et ikke-tabloid tema

Det virker som om Universitas ikke forholder seg til utfordringene som studenter opplever.

Publisert Sist oppdatert

TF er et studiested med romslighet for at ikke alle alltid opplever at livet går på skinner.

I forrige ukes Universitas laget avisa et tabloid oppslag om et svært viktig og ikke-tabloid tema, nemlig studentenes helse og trivsel. Shot-undersøkelsen bekrefter funn fra andre rapporter om unge mennesker, nemlig at ensomhet og psykiske vansker er et økende samfunnsproblem.

Bakgrunn: Teologisk fakultet på alkohol-, rus- og ensom­hets­toppen

Også TF (Det teologiske fakultet, red.anm.) sine studenter er å finne blant dem som opplever hverdagen som vanskelig. For TF ga ShoT-undersøkelsen i tillegg indikatorer på et studentmiljø som er sammensatt og mangfoldig. Vi har flest studenter som ikke drikker alkohol i det hele tatt, og vi har studenter som rapporterer at de opplever å drikke for mye. Slike funn er ifølge Universitas noe helt annet enn hva man kunne forventet av «tilsynelatende fromme studenter». Med en slik ironisk kommentar til et såpass alvorlig tema, kan det virke som om Universitas ikke forholder seg til utfordringene som studenter opplever.

SHoT-undersøkelsen: Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

Som teologistudent og tidligere Studentparlamentsleder Jens Lægreid sa til Universitas, er ikke TF et «bønnerom for moralsk fremragende mennesker». TF er derimot et studiested med romslighet for at ikke alle alltid opplever at livet går på skinner. Også våre studenter bringer med seg spor av liv som ikke bare er lyst og lystig.

Vi vet at vi som studiested kan hjelpe inntil et visst punkt. Vi er derfor svært fornøyde med at studentene våre er særdeles tilfreds med mottaket de får når de begynner hos oss, med undervisningen vi gir og veiledningen de får. Det er forhold vi som institusjon kan påvirke, og her legger vi ned stort arbeid. Vi kan ikke bøte på den enkeltes ensomhet fullt og helt, men vi kan være med på å lage gode møteplasser for student-student-kontakt og for kontakt mellom studenter og lærere. Det gjøres gjennom faglig-sosiale arrangementer på programnivå og andre tiltak i nært samarbeid med Studentutvalget. Vi samarbeider også med SiO Helse og studentprestene om gode tiltak for fremme av helse og trivsel.

Les også: Psykolog Peder Kjøs er kritisk til frem­stil­lingen av ShoT-tallene

TF har vedtatt en ny handlingsplan for Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Der adresserer vi problemstillinger som ShoT-undersøkelsen løfter frem, nemlig betydningen av å skape en arena for læring som er inkluderende for alle uavhengig av etnisitet, nasjonalt opphav, hudfarge, religion og livssyn, politisk syn, funksjonsevne, alder, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Den gir retning for det videre arbeidet, og heldigvis spiller vi her på samme lag som de supre studentene våre.

Powered by Labrador CMS