Store tall kan være vanskelig å forstå

La oss ikke tillate at uvitenhet skal styre debatten i Norges eldste studentby, skriver Tina Alvær, formann i Den Konservative Studentforening

Publisert Sist oppdatert
Formann: Tina Alvær Foto: Karsten Sund / Naturhistorisk museum
Formann: Tina Alvær Foto: Karsten Sund / Naturhistorisk museum

Er det én ting som er sikkert, er det at styrelederen i SiO, Gabrielle Legrand Gjerdset som er valgt blant studentene, vil studentenes beste.

SiO er et milliard-konsern, som naturlig nok gjør det vanskelig for den jevne student å både sette seg inn i og forstå budsjettene og regnskapene deres. Selv om budsjettene er komplekse og består av store tall, betyr det ikke at det ikke ligger prioriteringer og veloverveide beslutninger til grunn.

Fikk du med deg? Er det dette semesteravgiften min går til?

At Runa Fjellanger har problemer med å skjønne de disponeringene SiO har foretatt seg, og hvorfor budsjettene og regnskapene ikke er identiske, får så være. Men at responsen hennes blir å henge ut en styreleder som har et overordnet ansvar for SiOs økonomi, fordi hun mener ingen av studentorganisasjonene får nok penger, er lite konstruktivt.

For å kunne ha et åpent og godt debattklima vil jeg virkelig anbefale alle som har spørsmål, om å spørre før man går til frontalangrep i Universitas. Vervet som styreleder i SiO kommer med et stort ansvar ovenfor studentene, og man må tåle kritikk hvis man ikke følger opp de forpliktelsene som ligger til grunn. Men styrevervet kommer også med et betydelig økonomisk ansvar, og det å ta dette ansvaret er identisk med å ta jobben seriøst.

Når det er sagt, 13 millioner er definitivt mye penger isolert. Når man derimot ser det i sammenheng med at SiO har et driftsbudsjett på omlag én milliard, er det relativt sett ikke et stort avvik. At SiO velger å være en aktør som tenker langsiktig og ikke kaster penger etter alle gode forslag som fremmes på fordelingsmøte til VT, er både en viktig og riktig prioritering. Noen år vil det da stå igjen ubrukte midler som overføres til egenkapitalen, dette er både fornuftig og forsvarlig pengebruk.

La oss fortsette å stille spørsmål ved SiOs lederlønninger, prioriteringer av studentboliger over fotballbaner og antall tannleger på campus. Men la oss ikke tillate at uvitenhet skal styre debatten i Norges eldste studentby.

Powered by Labrador CMS