Djupedal dreper kunnskap

Publisert

Den rød-grønne regjering, med «nei-til-kunnskap»-minister Djupedal i spissen, dreper i sitt sosialistiske statsbudsjett forutsetningene for kunnskapsutvikling i høyere utdanning. De rød-grønne kutter svimlende 274,3 millioner til høyskoler og universiteter. Det er den første regjering på mange, mange år som faktisk kutter i høyere utdanning, og ikke satser. Videre kutter de til bygging av studentboliger, og i neste sving sabler de ned forskningen.

Man kan spørre seg: innser ikke Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet at dette dreper kunnskapsutviklingen? Eller er det slik at de rett og slett ikke mener at utdanning er viktig?

Dette dramatiske kuttet innen høyere utdanning er svært lite fremtidsrettet. Regjeringen og Djupedal er åpenbart ikke i stand til å forstå at vi må satse på forskning og høyere utdanning dersom vi skal klare å opprettholde velferden i fremtiden. Vi trenger flere varme hender innen pleie og omsorg, men regjeringen vil ikke utdanne flere sykepleiere. Vi trenger flere dyktige førskolelærere i barnehagene, men regjeringen vil ikke utdanne flere pedagoger. Det er signalet de sender med dette kuttet. Dette vitner om lite fremtidsrettet tankegang i forhold til et samfunn i utvikling.

Problemet er at Soria Moria-erklæringen ikke er verdt papiret den er skrevet på, når regjeringen løper fra alle løfter og går stikk motsatt vei

Men toppen av arroganse fra de rød-grønne nåes i det Djupedal uttaler: «Dette er et godt budsjett for utdanning». Hvordan kan kutt i universiteter og høyskolers grunnlag for å drive kalles god utdanningspolitikk? Hvordan kan man forsvare kutt i studentboliger, som det allerede er stor mangel på, og kalle det god studentpolitikk? Soria Moria-erklæringen uttaler at satsning på forskning og utdanning er noe av det viktigste et samfunn kan gjøre. Problemet er at Soria Moria-erklæringen ikke er verdt papiret den er skrevet på, når regjeringen løper fra alle løfter og går stikk motsatt vei. Regjeringen har bare et og et halvt år etter Forskningsmeldingen valgt å ikke gi midler til en eneste ny stipendiatstilling på universitets- og høyskolenivå. Dette er dramatisk, og en skarp kursendring bort fra det tverrpolitiske målet om at Norge skal bli en kunnskapsnasjon med akademisk kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Kunnskap er en viktig ressurs, som må forvaltes med omhu. Får man flere innsiktsløse budsjetter som det som nå er lagt frem, vil universiteter og høyskoler langsomt tappes for viktig kompetanse og erfaring, samtidig som tilveksten av nye forskere stopper opp.

Djupedal har med dette budsjettet vist at han ikke behersker sitt fagområde. Han bør vurdere å finne seg noe annet å holde på med, og overlate utdanning til noen som faktisk har genuin interesse for området.

Powered by Labrador CMS