Investering i fremtidig velferd

Publisert

Da Bondevik-regjeringen fredag 14. oktober la frem sitt budsjettforslag for 2006, var det fascinerende å observere hvordan omtrent samtlige studentorganisasjoner reagerte positivt. Og hvorfor gjorde de det? Foreslått månedlig økning i stipend og lån er ikke på mer enn 140 kr (støtten indeksreguleres – det er jo egentlig meget bra), det bygges ikke like mange nye studentboliger som det ropes etter, og særoverføringene til studentbarnehagene kuttes (de skal erstattes av kommunale overføringer).

En årsak til gleden kan være den økte forskningsinnsatsen. 1,4 mrd i friske forskningsmidler gir forskningsinstitusjoner som UiO frihet og handlingsrom til å styrke kvaliteten på forskningen og utdanningen. 39 mrd til fondet for forsking og nyskaping sikrer 1,4 mrd i økt avkastning per år fra fondet, de pengene går rett til økte forskningmidler med virkning fra 2007. Begge deler styrker forskning og nyskapning, hvilket bidrar til å skape nye næringer og arbeidsplasser, til glede for oss studenter.

Med flere forskere per student bør hver av dem få bedre tid til å følge opp hver enkelt av oss

Hvorfor bidrar forskningsmidler til økt kvalitet på utdanningen? For det første tror jeg at et høyere nivå på forskningen ved UiO av seg selv hever nivået på utdanningen som gis. Videre håper jeg at de økte midlene kan gi UiO muligheten til å styrke kontakten mellom studentene og forskningen som foregår her. Med flere forskere per student bør hver av dem få bedre tid til å følge opp hver enkelt av oss.

En annen årsak til gleden kan være 350 nye stipendiatstillinger. I hvert fall kjenner jeg det krible i magen ved tanken på at den akademiske høyborg står nærmere mange av mine medstudenter (og kanskje meg selv?) enn det den var før. Og at universitetene får flere unge forskere vil utvilsomt bidra til å gjøre dem mer nyskapende og spennende. Like viktig er det at unge talentfulle får jobb her og ikke forvises til utlandet.

Det fremlagte budsjett gir hver enkelt av oss studenter litt mer cash i lomma, men desto viktigere: Det handler mer om å investere i de institusjonene som utdanner oss, i nyskapning og i fremtidige arbeidsplasser. Egentlig tror jeg det er ganske smart.

Powered by Labrador CMS