Kunnskapssatsing er mulig

Publisert

I Universitas 2. desember 2009 bekrefter statsråd Tora Aasland at vi traff spikeren på hodet da vi uken før skrev at regjeringen systematisk forsøker å få studenter, forskere og rektorer til å senke ambisjonsnivået ned til det Aasland tror hun kan få Arbeiderpartiet med på.

Aasland kaller kravet om en milliard i basisbevilgninger totalt urealistisk og uten rot i virkeligheten, og mener at et slikt løft er umulig å gjennomføre.

Det kan godt hende statsråden har rett i at det er urealistisk, men det er i tilfelle bare fordi den rødgrønne regjeringen mangler vilje til å satse på høyere utdanning. Da Kvalitetsreformen ble iverksatt under Bondevik-regjeringen i 2003 ble det for eksempel bevilget 1,1 milliarder kroner i økte midler til universiteter og høyskoler for å sørge for bedre utdanningskvalitet. Hvorfor er det «totalt urealistisk» for denne regjeringen å gjennomføre tilsvarende løft, når den etter flere år med høy oljepris har flere hundre milliarder mer å dele ut?

Dessuten viser andre sektorer at hardt arbeid og tydelige krav gjennom flere år gir resultater. For eksempel får politi- og påtalemyndighet økt bevilgningene med 1,3 milliarder i statsbudsjettet for 2009. Disse ser ut til å få gjennomslag etter at Politiets Fellesforbund gjennom flere år har nektet å gi etter for politisk press om å være fornøyd med ressursene de får, men snarere stilt tøffe krav til regjeringen og nektet å si seg fornøyd med det regjeringen har kalt storsatsning.

– Aasland burde glede seg over at det fins partier som ønsker å satse på høyere utdanning.

Opposisjonen viser også at det går an å prioritere høyere utdanning. Venstre har i år satt av 350 millioner kroner ekstra til universiteter og høyskoler, og de øvrige ligger på over 175 millioner mer enn regjeringen. I stedet for å peke på at de fire borgerlige partiene er uenige om mange andre saker burde Aasland glede seg over at det fins partier som ønsker å satse på høyere utdanning. Kanskje det til og med kan brukes i arbeidet for å overbevise Arbeiderpartiet om å ikke bare snakke om at «kunnskap trumfer alt», men også prioritere det i budsjettkampen?

Det er skuffende å se at statsråden nærmest har resignert i kampen om å få til et sterkt løft for vilkårene for høyere utdanning. Vi håper imidlertid at studentene, rektorene og forskerne ikke vil følge hennes oppfordring om å senke forventningene, men heller fortsette arbeidet for å presse regjeringen til en mer ambisiøs satsning enn de tydeligvis planlegger.

Powered by Labrador CMS