Dårlig statsbudsjett for studentene

Publisert

I siste Universitas er studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU)og Studentenes Landsforbund (StL) fornøyde med regjeringens statsbudsjettforslag for 2009. Regjeringen vil bygge 1000 studentboliger og øke lånekassestøtten med tre prosent. NSU-leder Ingvild Reymert mener dette er «historisk bra», og StL-leder Øistein Svelle mener dette er den første regjeringen som innfrir.

Det er selvsagt bra at regjeringen går inn for å slå boligbyggerekorden fra 2001, hvor regjeringen Stoltenberg fikk bevilget tilskudd til 911 studentboliger. Studentboligsatsingen blir likevel småpenger dersom man sammenligner med regjeringens 350 milliarders redningspakke til finansnorge. For dette gigiantiske pengebeløpet kunne man ha gitt statstilskudd til å bygge 1,4 millioner studentboliger. Leietakende studenter har i dag store problemer med å komme inn på boligmarkedet fordi boligprisene har blitt tredoblet siden midten av 90-tallet. Som en tilleggsstraff nektes vi å skrive av 28 prosent av våre leiekostnader på skatten, slik de mer velstående boligeierne får gjort.

Tre prosent økning i lånekassestøtten (2 600 kroner) er heller ikke mye å juble over. Ved årets lønnsoppgjør fikk lønnstakerne over dobbelt så høy prosentvis lønnsvekst. I trygdeoppgjøret økte minstepensjonistene sine årlige pensjoner med hele 16 500 kroner. Lignende utviklingsmønstre fra de siste seks-sju årene gjør at studentene har havnet kraftig bakpå, og situasjonen blir verre for hvert år som går.

Særlig i statsbudsjettene for perioden fra 2003 til 2005, hvor Kristin Clemet var utdanningsminister, ble det gjennomført enorme kutt i Lånekassens støtteordninger. Kuttene i studentenes stipender tilsvarer opptil 300 000 tapte kroner for de mest uheldige studentene, studietiden sett under ett. Svært mange studenter har tapt beløp rundt 50-100 000 kroner. Clemets kutt er videreført av den rødgrønne regjeringen, og oppå dem kan man legge til Øystein Djupedals mange «hvileskjær».

Det er selvsagt bra at NSU og StL har fått noe uttelling i studentboligbyggingen, men det er ingen grunn til å miste perspektivet. Studentorganisasjonene bør stille høyere krav, ikke minst nå når det nærmer seg et nytt stortingsvalg.

Powered by Labrador CMS