Et fattigslig budsjett for studentene

Publisert

– Tora Aasland må ha en manglende evne og vilje til å forstå alvoret i situasjonen når hun hevder at studentene er budsjettvinnerne.

Tora Aasland kårer universitets- og høgskolesektoren til budsjettvinner i Universitas 21. oktober. Sektoren selv, inkludert studentorganisasjonene, deler ikke den oppfatningen. Hovedkravet fra hele sektoren var en satsning på høyere utdanning, gjennom en kunnskapsmilliard i frie basisbevilgninger. At regjeringen nå har valgt å ikke gi en krone i økte basisbevilgninger er katastrofalt, og rammer hver enkelt student som nå vil lide av mindre oppfølging. Basisbevilgningene står på stedet hvil, mens kostnadene til daglig drift øker. Når Regjeringen i tillegg bevilger store summer til øremerkede satsninger som krever egenfinansiering fra utdanningsinstitusjonene, er det grunn til å slå alarm.

Flere har uttalt at basisbevilgningene til sektoren nå er tilbake på 2006-nivå. I samme periode har lønns- og prisveksten vært svært høy, og det har gått ut over studiekvaliteten. Vi har opplevd kutt i seminarundervisning, mindre oppfølging og kortere eksamener. Årets forslag til statsbudsjett gjør ingenting for å bedre denne situasjonen, snarere tvert i mot. Mer dramatisk blir det i lys av prognosene om en studentvekst på opp mot 80 000 flere studenter de neste fire årene.

Når hele sektoren samler seg om et krav som vil sikre bedre kunnskapsoverføring og -utvikling ved universitetene og høyskolene, må det være en manglende evne og vilje til å forstå alvoret i situasjonen som ligger til grunn når Statsråden hevder at sektoren er en budsjettvinner. Studentene blir både fattigere på kunnskap og fattigere økonomisk som en konsekvens av dette budsjettet. En indeksregulering av studiestøtten som gir studentene 140 kroner ekstra å rutte med i måneden er ingen styrking av studiestøtten, slik Regjeringen selv hevder i budsjettforslaget sitt.

Tora Aasland har fått fornyet tillit som minister for høyere utdanning og forskning, og vi er spente på hvordan hun vil følge opp festtalene fra Soria Moria II. Tiden er for lengst inne for å satse på fremtidens arbeidstakere og på kunnskapsnasjonen Norge.

Powered by Labrador CMS