Jobben ble ikke gjort

Publisert

Det manglet ikke på lovord da regjeringen, og minister Tora Aasland, la frem statsbudsjettet for 2009 i forrige uke. Norsk Studentunion (NSU) jublet for 1000 nye studentboliger og Universitas proklamerte på forsiden at utdanningsministeren «leverte varene». Er det da i det hele tatt noe å klage på?

Det er bra at det endelig ble flere studentboliger. Bolig representerer den største utgiften for de fleste studenter, og behovet for rimeligere boliger har blitt mer prekært i takt med stigende leiepriser. At det to måneder etter semesterstart fortsatt er over 1300 aktivt boligsøkende studenter i Oslo, understreker utfordringen.

NSU skal ha honnør for å ha holdt trykket oppe slik at flere boliger kom på plass i budsjettet. En slik seier skal feires, og det er viktig at studentene ser at deres tillitsvalgte får gjennomslag. Likevel er det unødvendig å kaste hendene i været og gi slipp på alt annet man er opptatt av.

Høyres Studenterforbund mener at gledesrusen burde vært fulgt av klare forutsetninger for både boliger og tilbakeførte midler til institusjonene. Det første kravet burde vært at nye boliger kommer i universitetsbyene der de trengs mest. Utfordringen blir å få de 220 millionene som er satt av til å strekke til, blant annet med tanke på hvor vanskelig det har vært å bygge innenfor grensen på 500 000/600 000 kroner de siste årene. Da må man være kreativ for å finne ut hvordan regnestykket skal bli 1000 nye studentboliger. Kampen er på langt nær over.

I andre omgang burde det stilles krav til institusjonenes prioriteringer for de tilbakevendte midlene. Når vi ser at regjeringens kutt har bidratt til nedskjæringer i studietilbud, redusert antall undervisningstimer og bortfall av sensorer på eksamen, bør prioriteringen være klar. Studiekvaliteten må styrkes!

Høyres Studenterforbund er opptatt av at studenter har krav på undervisning av høy kvalitet og at det legges til rette for at studenter kan prioritere studiene. Studentboliger og bedret studiefinansiering er i så måte viktig. I tillegg er det essensielt at staten satser på kunnskap og forskning. En satsing nå ville gitt bedre forutsetninger for fremtidige næringer og nye arbeidsplasser. Regjeringen misbrukte sin siste sjanse til å levere før valget i 2009. Det burde våre studenttillitsvalgte også ha gitt uttrykk for.

Powered by Labrador CMS