Ord og handling er to forskjellige ting

Publisert

Ord som ikke følges opp av handling er lite verdt, men ord som følges opp av motsatt handling er hakket verre. I innledningen til statsbudsjettet går det fram at «Regjeringen har som mål å styrke Norge som kunnskapsnasjon». Men oppfølgingen av dette et blant annet et kutt på 274 mill. i basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Øystein Djupedal hevder at universiteter og høyskoler har så god råd at de tåler et lite kutt, men dette er langt fra sannheten.

Et eksempel på at bevilgningene bør økes og ikke kuttes er tilstanden til det vitenskapelige utstyret ved utdanningsinstitusjonene. I kunnskapsnasjonen Norge sloss studenter og vitenskapelig ansatte med labutstyr fra 70-tallet. Forskningsrådet anbefaler en økning i bevilgningene på 300 millioner pr år for å oppgradere utstyret til et nivå en kunnskapsnasjon kan være kjent med. Regjerningens svar er en økning på 12 millioner, temmelig pinglete i forhold til anbefalingen. Utstyrsmangelen er en fare for rekrutteringen av både forskere og studenter. Når det private næringsliv frister med høyere lønn og bedre utstyr, går grunnforskningen ved universiteter og høyskoler dårlige tider i møte.

Hvis regjeringen virkelig ønsker å styrke Norge som kunnskapsnasjon, må de slutte å prate og begynne å handle

Alt i alt bærer statsbudsjettet preg av kortsiktig tenkning når det gjelder utdanning og forskning. Hvis regjeringen virkelig ønsker å styrke Norge som kunnskapsnasjon, må de slutte å prate og begynne å handle! Barnehager og veier er vel og bra, men skal Norge takle framtidas utfordringer må det satses på utdanning og forskning!

Powered by Labrador CMS