GIR FOR LITE: Tora Aasland la sist uke frem et budsjett som er noe mer enn et skritt tilbake til start, mener leder i KUF-komiteen, Ine Eriksen Søreide.

Rykk tilbake til start

Publisert Sist oppdatert

Den rødgrønne regjeringens budsjettforslag er et skuffende budsjett for universitets- og høyskolesektoren. Det viser at denne regjeringen heller ikke bruker sin siste sjanse i denne perioden til å foreta den satsingen de sier de skal gjennomføre i Soria Moria-erklæringen.

Regjeringen har tidligere i perioden kuttet i basisbevilgningene til universitetene og høyskolene med 274 millioner. Dette førte til drastiske kutt i undervisningstilbudet ved utdanningsinstitusjonene, og regjeringen har fått mye velfortjent kritikk for dette kuttet. I dette budsjettet øker regjeringen basisbevilgningen til universitetene og høyskolene, men som de selv skriver om økningen i sitt budsjettforslag: «Dette tilsvarer bevilgningsreduksjonen i 2007, justert for lønns- og prisvekst i perioden». Det eneste regjeringen gjør er å rette opp sine egne kutt, og det kan vanskelig omtales som noen satsing. Regjeringen har i løpet av perioden tatt tre steg tilbake og nå ett frem, og justert for pris- og lønnsvekst har det ikke vært – og med budsjettforslaget vil det ikke bli – noen satsing på sektoren i hele perioden under den rødgrønne regjeringen. Dette er meget skuffende når vi vet hvilken enorm vekstperiode vi har opplevd de siste årene. De svært gode økonomiske tidene vi har opplevd de siste årene burde regjeringen ha benyttet til å investere i kunnskap for framtiden. Det har dagens regjering ikke gjort.

En nominell økning til forskning på knappe 1,6 milliarder kroner er en reell nedgang i bevilgningene, og det er et svært dårlig budsjett sett i forhold til Stortingets enstemmig vedtatte målsetting om å bruke tre prosent av BNP til forskning innen 2010. Regjeringen legger opp til 200 nye rekrutteringsstillinger, fordelt på stipendiater, post. doc. og nærings-PhD. Det er positivt at det kommer rekrutteringsstillinger, men det er langt fra å dekke behovet på drøyt 500 stillinger årlig bare for stipendiater.

Regjeringen sier i budsjettet at de skal bygge 1000 nye studentboliger, og foreslår en bevilgning på 220 millioner til dette formålet. Dette er et dårlig skjult løftebrudd fra regjeringen. De lovet i valgkampen i 2005 å bygge 1000 til 1200 studentboliger hvert år, men har ikke vært i nærheten av å nå målet. Det er positivt at de nå øker bevilgningen, men et tilskudd på 220 millioner er ikke en gang nok til å bygge halvparten av de lovede boligene. Studentene har grunn til å være positive til regjeringens målsetting om å bygge 1000 nye boliger, men når ikke regjeringen sørger for nok midler har studentene grunn til å føle seg lurt.

Powered by Labrador CMS