Statsbudsjettet er en seier for studenten

Fremskrittspartiet prioriterer økte stipender, 11 måneders studiestøtte og flere ansatte ved universitetene og høgskolene. Ikke alle kan være enige i disse prioriteringene, men debatten om prioriteringer kan foregå på en saklig måte.

Publisert Sist oppdatert

At regjeringen har en hemmelig, autoritær agenda mot studentorganisasjoner er en påstand som ikke kan tas alvorlig»

Statsbudsjettet 2018 fortsetter de gode prioriteringene innenfor forskning og høyere utdanning. Likevel omtales budsjettet som alt fra smålig til et bevisst hevnangrep ovenfor de som kritiserer regjeringen. Er det ikke mulig å ha en saklig debatt om hvordan staten kan forbedre tilbudet innenfor høyere utdanning?

De foregående fire årenes rekordsatsing på utdanning fortsetter. Bevilgningene til forskning og høyere utdanning økes med over en halv milliard kroner. Det gir flere ansatte og mer forskning. Opptrappingen til 11 måneders studiestøtte fortsetter og endelig er startbevilgningene til Livsvitenskapsbygget ved UiO funnet. Statsbudsjettet er en seier for studentene.

Likevel kommer det høylytte karakteristikker av statsbudsjettet fra det juridiske fakultet og professor Mads Andenæs. Han omtaler prioriteringene som regjeringens «hevn» og et «åpent og frekt forsøk på å disiplinere studentorganisasjoner». Grunnen er at noe av midlene til organisasjonene som tilbyr fri rettshjelp omprioriteres til økte stipender og mer forskning.

Jussbuss og JURK fortviler: Vil kutte i støtten til gratis rettshjelp

At regjeringen har en hemmelig, autoritær agenda mot studentorganisasjoner er en påstand som ikke kan tas alvorlig. Det er trist når en professor faller ned på et slikt banalt nivå. Det bidrar kun til å tåkelegge den rekordsatsingen som foregår innenfor høyere utdanning, og knebler en viktig diskusjon om hvordan ressursene til høyere utdanning bør prioriteres.

Det er bred enighet blant partiene på Stortinget om å redusere de offentlige utgiftene. Denne enigheten gjelder i stor grad også i de akademiske kretsene. Det er imidlertid et paradoks når alle vil kutte i statens utgifter, men ingen vil bære utgiftskuttene.

Mer om statsbudsjettet: Regjeringen vil bygge 300 færre studentboliger

Fremskrittspartiet prioriterer økte stipender, 11 måneders studiestøtte og flere ansatte ved universitetene og høgskolene. Det gir mer forskning og økt studiekvalitet. Ikke alle kan være enige i disse prioriteringene, men debatten om prioriteringer kan foregå på en saklig måte.

Jeg er imidlertid enig at organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp bør i størst mulig grad vernes fra omprioriteringer i budsjettet. En bedre løsning kan være å redusere antall studieplasser innenfor studieretninger som markedet etterspør i svært begrenset grad, og slik heller prioritere ressursene mot stipend og rettshjelp.

Knut Arne Oseid kommenterer: Et lunkent studentbudsjett – denne gangen med en overraskende tvist

Ingen er tjent med en debatt hvor alle er nedgravd i hver sin skyttergrav. Fremfor å komme med banale karakteristikker bør man heller diskutere hvordan samfunnets ressurser kan prioriteres på en bedre måte. Slik kan vi skape et enda bedre studietilbud som skaper fremtidens Norge.

Powered by Labrador CMS