Studieplasser og forskning prioriteres

Publisert

I forslaget til statsbudsjett for 2010 er det viktige prioriteringer innenfor både forskning, høyere utdanning og studentvelferd. Forskningsbudsjettet bringer Norge nesten opp på målet om at én prosent av BNP skal gå til forskning. Regjeringen bruker rundt 300 millioner kroner på 5600 flere studieplasser fra neste høst, og 50 millioner for å fremme kvalitet ved universiteter og høyskoler.

Ina Tandberg fra Studentenes Landsforbund (StL), Anne Karine Nymoen fra Norsk Studentunion (NSU), og Mari Helén Varøy fra Studentparlamentet i et annet innlegg, er ikke fornøyd med disse prioriteringene, men sprer en rekke feilaktige påstander i sitt iherdige forsøk på å erklære studentene som tapere.

– Å ikke få en økning, er ikke det samme som å få kutt.

Varøy skylder på kuttet i basisbevilgning fra 2007. Dette kuttet er for lengst gjenopprettet og økt med ytterligere 100 millioner. Tandberg og Nymoen skriver at «Flere har uttalt at basisbevilgningene til sektoren nå er tilbake på 2006-nivå». Fra ledere for Norges to største studentorganisasjoner bør man kunne forvente at de faktisk selv hadde satt seg inn i tallene. Da hadde de funnet ut at rammebevilgningene er pris- og lønnsjustert, og at det i tillegg kommer 50 millioner ekstra til samarbeidstiltak, som også vil komme i rammen. Å ikke få en økning, er ikke det samme som å få kutt. Tilsvarende er det slik at en indeksjustering av studiestøtten ikke innebærer at studentene blir fattigere, men at kjøpekraften blir opprettholdt. At NSU og StL ikke får den økningen i studiestøtten de ønsker seg, betyr ikke at det kuttes. Varøy er tydeligvis ikke oppmerksom på at finansiering av nye studieplasser er en hovedsak i dette forslaget til statsbudsjett. Nye studieplasser blir finansiert gjennom bevilgning av 60 prosent av utgiftene i rammen, mens de resterende 40 prosentene blir utbetalt etter hvert som studentene tar sine studiepoeng.

Det er en liten ironi at innlegget fra studentrepresentantene står på trykk samme dag som Universitas har en artikkel om hvordan utgiftene øker kraftig ved universiteter og høyskoler, uten at dette kommer utdanningen til gode. Dette er en tankevekkende artikkel som burde nyansere studentorganisasjonenes virkelighetsbilde noe. Faktaene om forslaget til statsbudsjettet er som følger:

Jeg kan godt forstå at studentene (i likhet med andre) ønsker seg mer, men kravene bør basere seg på en korrekt beskrivelse.

  • Forskningsbevilgningene har økt med 1,7 milliarder.
  • Rammebevilgningene til universiteter og høyskoler er prisjustert og blitt økt med 50 millioner til samarbeidstiltak.
  • Studiestøtta er prisjustert og det skal bygges 1000 nye studentboliger.
Powered by Labrador CMS