Våre statsbudsjettreaksjoner

Publisert

Peter Schwarz leder i Høyres Studenterforbund og Sveinung Holien skriver i forrige ukes Universitas om våre reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU) hadde i likhet med forfatterne ønsket en større satsning på utdanningskvalitet og studiestøtte i dette budsjettet, noe vi også har gitt tydelig uttrykk for i media og i møter med politikere.

I tillegg mener vi imidlertid at regjeringens innsats innen studentboligbygging fortjener skryt. Vår reaksjon på statsbudsjettet var derfor balansert mellom en lunken holdning til regjeringens innsats for utdanningskvalitet og ros for deres historiske boliginnsats. I tillegg kommenterte vi at indeksregulering av studiestøtta ikke er nok, noe som blant annet fikk et stort oppslag på VG-nett. Dette var i tråd med våre felles prioriteringer vedtatt på landsstyremøte før jul i fjor. Vår strategi baserer seg på følgende vurderinger: I regjeringens budsjettforhandlinger er det hard kamp mellom mange gode tiltak, og mange av dem må nedprioriteres. Dersom regjeringen regner med at vi vil rase uansett hva de foreslår kan det være fristende å ikke gi studentene noen ting, og heller bruke de pengene man kunne brukt på studenter til en veistubb eller lokalsykehus der de er garantert mye positiv oppmerksomhet med påfølgende politisk uttelling. Siden det er urealistisk å tro at vi kan få gjennomslag for alt, kjemper vi i hvert enkelt statsbudsjett prioriterte kamper for å få noe fremfor ingenting.

Derfor har det vært viktig for oss å sette oppnåelige, men ambisiøse delmål regjeringen kan strekke seg etter. 1000 nye studentboliger i året er et slikt mål, og vi mener at vår strategi har vært medvirkende til at det nå er nådd. Når regjeringen nå innfrir dette kravet ville det være unaturlig å forbigå det i stillhet for å bruke all oppmerksomhet på alle de tingene vi ikke fikk i dette budsjettet. Vi må bidra til at det lønner seg politisk å satse på studenter og høyere utdanning, og da er det viktig å skryte av gode tiltak.

Samtidig er vi enige med Høyres Studentforbund og Holien at studenter skal sette høye mål. Vi skal ikke la oss kue av politikernes lave ambisjoner, men snakke om den innsatsen studenter fortjener. Derfor understreker vi at årets statsbudsjetts boligsatsning ikke løser boligkrisa, men er en satsning som må til i mange år fremover. For når 12 000 studenter sto i boligkø ved semesterstart er 1000 studentboliger bare et skritt på veien.

Vi i NSU og StL tar ikke stilling til regjeringsalternativer, men vi kjemper studentenes sak. Våre reaksjoner var derfor ikke basert på manglende ambisjoner, men en kombinasjon av pragmatiske holdninger og høye ambisjoner.

Powered by Labrador CMS