Fantasiløs firerbande

Publisert

Statsviterne Wig, Rasmussen, Sterri og Stoltenberg tar feil når de skriver i forrige ukes Universitas at jeg henviser Institutt for statsvitenskap (ISV) til museum. Jeg har ingen ambisjoner om å engasjere meg i en slik faglig konservering. Mye tyder derimot på at Wig, Rasmussen osv. har planer om å bistå i ISVs langvarige arbeid for irrelevans.

Jeg viste i min kommentar til det faktum at flere svært ettertraktede mastergrader innen studiet av politikk er opprettet de siste årene, men altså ikke ved ISV. Det er helt riktig at etterspurte studier ikke nødvendigvis er bra studier, men Wig osv. bringer ingen argumenter for at det skulle stemme i dette tilfellet. Det sørgelige er at firerbandens konservativisme ikke kommer av egeninteresse, men av fantasiløshet.

Fortsett debatten på Universitas.no

Powered by Labrador CMS