Feil fra NUPI

Publisert

innlegg

I Universitas 21. april har forskere fra NUPI en kronikk, «Internasjonale studier i skyggen», med en rekke feil. Internasjonale studier er ikke et fag, uansett hvor mange mastergrader det måtte finnes som har navnet. Hos oss består det av folkerett, økonomi, historie og statsvitenskap. Internasjonal politikk er heller ikke et fag, men en del av statsvitenskapen. Spørsmålet om å opprette et eget masterprogram i Internasjonale studier er grundig vurdert. En av grunnene til det ikke er etablert, er at en master i internasjonal politikk allerede finnes innen rammen av et bredt statsvitenskapsmiljø. Studenter kan få en grad i statsvitenskap med fordypning i internasjonale spørsmål.

NUPI forskerne snakker foraktfullt om andre deler av statsvitenskapen, og spesielt den solide metodeopplæringen vi gir våre studenter, og som de som rekrutterer våre kandidater gir svært positive tilbakemeldinger på. Men det som gir statsvitenskapen profesjonalitet, er analytisk og metodisk kunnskap. Videre bør studiet av internasjonal politikk absolutt ikke isoleres fra studier av annen type politikk, spesielt ikke i globaliseringens tid.

Vi frykter ikke, som NUPI, et «brain-drain» – dette røper en særdeles provinsiell tankegang for en akademiker! Vi er tvert om stolte av at våre studenter kommer inn på verdens beste universiteter. De fleste studenter som drar utenlands gjør det fordi de ønsker å gjøre det, ikke av mangel på gode tilbud her hjemme. De som ønsker det fra Internasjonale studier får et anbefalingsbrev fra programleder, og de aller fleste av disse studentene kommer inn på toppuniversiteter som Oxford, Cambridge, Tufts, Sciences Po, for å nevne noen få. Likevel valgte 25 prosent av studentene i Internasjonale studier ved siste opptak å gå videre med en master i statsvitenskap, mens mange andre fortsatte med historie eller samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Vi har selvsagt ingen ting imot at andre oppretter MA-grader i hva de vil. Men det er dårlig lanseringsstrategi å angripe andre på sviktende grunnlag.

Powered by Labrador CMS