Mammut til besvær

Publisert

Debattredaktør Magnus Lysberg er ikke den første til å etterspørre et mer moderne Institutt for statsvitenskap (ISV) ved Universitetet i Oslo (UiO). I forrige ukes Universitas svarer Tore Wig med flere at dette vil føre til faglig oppsplitting. Det er tydelig at det eksisterer ulike syn på hvordan man skal studere internasjonale spørsmål.

På UiO anses internasjonal politikk (IP) som godt og vel plassert som en av de fire retningene innenfor fagdisiplinen statsvitenskap. I store deler av Europa og USA derimot, har man i flere tiår ansett internasjonale relasjoner (IR) som en egen disiplin basert på tverrfaglige teorier og metoder. Dette fordi studier av internasjonale spørsmål krever perspektiver fra flere fagdisipliner. Dermed blir IR mer enn bare en del av statsvitenskap. Etablering og utvikling av IR som disiplin innebærer ikke en eksklusjon eller isolasjon av IP fra statsvitenskap, noe Wig synes å frykte.

Statsvitenskapelige teorier og verktøy er svært nyttige i analyser av internasjonale relasjoner, men ofte bør de kombineres med perspektiver fra andre fag som økonomi, historie, filosofi. Et eget masterprogram i IR vil dermed kunne eksistere side om side med statsvitenskap, og de to vil styrke og lære av hverandre. Dessverre har ISV allerede avvist en master i IR, initiert av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Vi savner mer bredde og ekspertise innenfor studiet av internasjonal politikk på ISV. Hva er egentlig ISV sin spesialkompetanse innenfor internasjonal politikk?

«Dessverre ser vi at dyktige studenter velger bort UiO til fordel for mastergrader i internasjonale relasjoner i utlandet.»

Utenfor Blindern eksisterer store fagmiljøer for studiet av internasjonale relasjoner. Universiteter som Oxford, CBS og Sciences Po har spesialisert kompetanse på IR. Dessverre ser vi at dyktige studenter velger bort UiO til fordel for mastergrader internasjonale relasjoner i utlandet.

Wig med flere fremstiller kritikk av instituttet som konspirasjonsteori. De lar være å ta stilling til debatten om ISV som har foregått i akademia og i offentligheten i lang tid. Instituttet har blitt kritisert for et ensidig vitenskapsbegrep og et intolerant fagmiljø, noe som har resultert i ekskludering av vitenskapelig ansatte og oppsigelser i protest. I en tid med stor interesse for internasjonale spørsmål, frykter vi at et så ukritisk forsvar for det bestående kan føre til stagnasjon i studiet av internasjonale relasjoner.

Powered by Labrador CMS