Ansvaret for studentenes valgdeltakelse ligger hos UiO

«Problemet ligger ikke i studentparlamentets innsats for å øke valgoppslutningen, men heller i hvordan universitetet legger til rette for et levende demokrati», skriver Oline Sæther fra

Publisert Sist oppdatert

studentene vet knapt at UiO er bygd opp med en demokratisk struktur og de har ikke kunnskap om systemet eller de som styrer.

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Studentparlamentets leder og nestleder skriver i [et leserinnlegg](aa) at de ikke vet hvorfor valgoppslutningen ved studentparlamentet er lav. For lite kunnskap i seg selv er sannsynligvis årsaken til den lave deltakelsen. Store deler av studentmassen vet ikke hvem studentparlamentet er. Hvis studentene ikke vet hvem de avgir sin stemme til, er det få insentiver til å avlegge en stemme.

Les også: «Når hvem du er, blir gjenstand for debatt»

Studentparlamentet skriver: «Fra valgteori vet man at det å stemme blant annet handler om integrasjon og tilhørighet til lokalsamfunnet. Det handler også om kunnskap om systemet og de som styrer». I et studentparlamentsvalg vil tilhørighet til lokalsamfunnet tilsvare en følelse av tilhørighet til UiO som organisasjon.

For å oppleve en slik tilhørighet er det essensielt at studentene har kunnskap om UiO som organisasjon. I dag er det ikke tilrettelagt for at nye studenter skal lære om UiO som organisasjon. Hvis man legger valgteori til grunn, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor studentene ikke deltar i valg ved UiO; studentene vet knapt at UiO er bygd opp med en demokratisk struktur og de har ikke kunnskap om systemet eller de som styrer.

Dette er ikke en av kritikk jobben studentparlamentet gjør. Heller et forsøk på å belyse hvilken vanskelig situasjon studentparlamentet står i. Problemet ligger ikke i studentparlamentets innsats for å øke valgoppslutningen, men heller i hvordan universitetet legger til rette for et levende demokrati.

Når studentene ikke kjenner til demokratiet som omgir dem, hva er da insentivene for å delta?

Ansvaret for å gi en slik innføring bør ligge hos institusjonen. I løpet av de første månedene som student bør man få en grundig innføring i organisasjonen man er blitt en del av. Først når studentene føler eierskap til sin egen utdanningsinstitusjon, vil de få insentiver til delta i valgene og føle et ansvar for at organisasjonen utvikles på best mulig måte.

Medisinsk studentutvalg holdt nettopp et todagers kurs hvor alle tillitsvalgte studenter ved Det medisinske fakultet var invitert. Der fikk de tillitsvalgte lære om UiO som organisasjon og demokrati. Responsen var overveldende positiv. Med kunnskap om organisasjonen økte engasjementet for å ville jobbe for å forbedre den. Responsen var at vi som tillitsvalgte bør arbeide for at denne kunnskapen også når studentmassen.

Jeg ønsker å utfordre UiO til å ta ansvar for at dette skjer. Sett av tid til at nye studenter får lære om organisasjonen i løpet av de første månedene som student. UiO var for noen år siden først ute med å opprette et studentombud.

Nå har UiO muligheten til å være først ute med å vise at de tar studentdemokratiet på alvor ved å investere tid og ressurser i at nye studenter får lære om UiO som organisasjon, som demokrati og hvordan studenter har både en rett og en plikt til å være aktive deltakere i et slikt demokrati.

Les også: «Fysisk aktivitet gir en bedre studietid»

Powered by Labrador CMS