Bedre velferd for studenter med barn

Publisert

Etter forslag fra KrF har en samlet utdanningskomité gått inn for å be regjeringen gjennomgå regler og vilkår for studenter som får barn i studietiden. Hensikten er å gjøre det enklere for unge foreldre å være studenter. Studenter som får barn er i dag underlagt ulike regelsett, og de ulike regelsettene fungerer ikke alltid optimalt og de harmonerer nødvendigvis ikke med hverandre.

I Universitets- og høgskoleloven er det presisert at «en student som får barn under studiene skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og for å ta omsorg for barnet».

Det er spesielt viktig at institusjonen legger til rette for den gravide både i forhold til eksamen i forkant av fødsel, men også ved start på studier igjen etter endt permisjon. Institusjonens ansvar innebærer ikke at studenten har krav på å starte i studiet umiddelbart etter endt permisjon, men at institusjonen så langt det er praktisk mulig, skal legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.

I dag er det ikke lagt godt nok til rette for studenter som får barn midt i studiene. Ved enkelte utdanningsinstitusjoner er det vanskelig å få utsatt eller fremskyndet eksamen. Det refereres til ulik praksis ved institusjonene for hvordan denne paragrafen i Universitets- og høgskoleloven tolkes. I tillegg er det vanskelig å ta deler av studiet mens man er i svangerskapspermisjon.

Utdanningskomiteen har i innstillingen bedt departementet vurdere å gi studenter som har termin midt i eksamensperioden rett til utsatt eksamen eller eksamen på et tidligere tidspunkt. Med en slik rettighet for studentene, vil institusjonene måtte tolke regelverket likt, og det vil gi en større fleksibilitet for studenter som venter barn.

Et ledd i et slikt arbeid vil være å samordne regelverk som studenten er underlagt. I dag møter mange en jungel av regelverk og ordninger som det er vanskelig å finne fram i. Vi ber derfor departementet vurdere en samordning av regelverket i Statens Lånekasse og Universitets- og høgskoleloven.

Velferdstinget i Oslo og Studentparlamentet i Oslo har satt fokus på at studenter som er i fødselspermisjon ikke defineres som «student». Dette byr på mange problemstillinger for studenter i fødselspermisjon, og for hvordan studenter i fødselspermisjon fremdeles skal kunne benytte seg av samskipnadens velferdstilbud mens de er i permisjon. Disse spørsmålene blir sentrale i arbeidet som departementet nå starter med.

Om noen uker skal saken debatteres i stortingssalen. Stortinget vil da be departementet ta en helhetlig gjennomgang av de ulike regelverkenes virkeområde, som trygdelovgivning, studiestøtteordningen og samskipnadens regelverk. Det skal også vurderes hvordan disse kan fungere optimalt og i samsvar med hverandre.

Studenter som får barn trenger bedre rammevilkår. Jeg er også spesielt glad for at vi nå ser spesielt på situasjonen for student-pappaer, de er ikke er godt nok ivaretatt i dagens regelverk.

Innlegget er forkortet (red.anm.).

Powered by Labrador CMS