Er gravide studenter friskere enn andre?

Publisert

Ja, det skulle man tro ut i fra hvordan regelverket er lagt opp for studenter som får barn i studietiden.

Mange gravide får svangerskapsplager i løpet av graviditeten og noen får såpass store plager at de ikke kan gjøre noen ting, mens andre kan bidra med deler av hva de kunne før de ble gravide. Kvinner som er i arbeid når de er gravide kan gå til legen sin og få en gradert sykemelding ut i fra hvor mye de kan klare å bidra med på arbeidsplassen. Det kan ikke studentene. De har to valg, 100 prosent sykemelding eller fulltidsstudier. Velges det første får ikke kvinnen lov til å ta noen studiepoeng for den perioden hun er sykmeldt. Velger hun fulltidsstudier fordi hun føler hun kan gjennomføre deler av semesteret, blir hun økonomisk straffet. For å få alt lånet gjort om til stipend etter bestått eksamen må man ta 30 studiepoeng per semester. Hvis man er gravid og ikke får til å ta mer enn for eksempel 15 studiepoeng så er ikke dette noe Lånekassen tar hensyn til, støtten kuttes på samme måte som om man strøk til eksamen, og studenten blir sittende igjen med mer studielån fordi hun ønsker å bidra med det hun klarer. I tillegg kan man kun være 60 studiepoeng forsinket i forhold til Lånekassen, fødselspermisjon ikke medregnet, og studiepoeng man ikke får til å ta i løpet av svangerskapet spiser av denne bufferen. Ønsker vi å straffe de som velger å ikke ta den letteste veien?

Det ble født 58 500 barn i Norge i 2007, ifølge SSB, noe som opprettholder fruktbarhetstallet på 1,9 barn per kvinne, men som likevel gjør at befolkningen gradvis vil minke. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er økende, og jo eldre man blir jo vanskeligere er det å bli gravid og sjansen for misdannelser og komplikasjoner øker når mor er over 35.

Det er altså lettere å bli gravid, mindre sjanse for misdannelser og komplikasjoner og man har mer energi når man er yngre. Derfor bør vi legge til rette for at kvinnene i aldersgruppen 20-29 skal få barn. Mange i denne gruppen er studenter og det er et faktum at gravide studenter ikke har de samme rettighetene som andre gravide. Det er flere kvinner enn menn som studerer og det er kvinner i aldersgruppen 20-24 år som utfører flest aborter. Det gjør mangelen på likeverdige rettigheter mer alvorlig.

Så hvorfor er systemet i dag lagt opp slik at det blir en økonomisk risikosport å få barn i løpet av studietiden? Det er barn samfunnet trenger, og når det er et uttalt mål om å få ned aborttallene så burde det å legge til rette for en gruppe med høy abortfrekvens være førsteprioritet for Lånekassen, departementene og Stortinget. Skal gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende gå ned, må det legges til rette for at også studentene får barn.

Powered by Labrador CMS