Studentbarna nedprioriteres

– Det er for få økonomiske særordninger for studenter med barn, mener Jonas Ohlgren Østvik, Velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon

Publisert

I dag er det ikke lagt til rette for at du skal få barn mens du studerer, til tross for at nesten en femtedel av studenter har barn. For Norsk studentorganisasjon (NSO) er det en gåte at studentbarna forskjellsbehandles fra andre barn.

For det første har ikke studenter krav på like lang foreldrepermisjon som andre. Der arbeidstakere får være sammen med spebarna sine i 47 uker, får vi bare 44 uker, uten at regjeringen kan argumentere for hvorfor. Hensynet til barna bør veie tungt og alle barn bør ha samme rett på tid med foreldrene sine det første leveåret.

I tillegg finnes det svært begrensede økonomiske særordninger for studenter som har barn. De får lite ekstra i studiestøtte, sammenlignet med utgiftene, enn andre studenter og har kun ti måneder statlig stipend og lån i året. De aller fleste studenter er helt avhengig av deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt og bruker mye av tiden utenom studiene på jobb. Det sier seg selv at studenter med barn ikke har samme muligheten til å jobbe i tillegg til studiene. Vi mener derfor at studenter som har barn bør få studiestøtte 12 måneder i året og at den økes til to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G). Slik kan studentforeldrene bruke tidsrommet utenom studiene på omsorg, ikke på deltidsarbeid.

Regjeringen er langt ifra uvitende om at mange studentforeldre sliter. Deres egen levekårsundersøkelse for studenter (2010) viser at studenter med barn har dårligst studieprogresjon, mindre kontakt med sine medstudenter, høyere andel psykiske plager og større kredittkortgjeld. De er også den studentgruppen som har opplevd den største økningen i boutgifter fra 2005 til 2010. I Soria Moria II lovet regjeringen å bedre forholdene for nettopp studenter med barn, men foreløpig har de ikke innfridd. Det er viktig for samfunnsutviklingen at alle har gode muligheter til å få barn. For å få til det blir et viktig tiltak å sikre studenter og unge økonomiske rammer som gjør det enklere å bli og være foreldre.

Powered by Labrador CMS