Bli med i FNs studentorganisasjon i Oslo

Publisert

En ny studentorganisasjon er i ferd med å starte opp på Blindern – FNs studentorganisasjon. Denne organisasjonen skal bli et forum for diskusjoner og opplysning. De hittil uoffisielle medlemslistene er i løpet av fire dager steget til godt over 100. Det er tydelig at ønsket om å opprette en slik organisasjon er tilstede. Det er mange som ønsker å vite mer, og ønsker å engasjere seg.

Vi er bare tre studenter som ønsker at FN en dag skal bli det organisasjonen har potensial til å oppfylle

Opprettelsen skjer i utgangspunktet som en følge av at FN-sambandet i Oslo ønsker et forum der studenter kan engasjere seg i FN-saker. Lære mer, få delta, få spre FNs grunnleggende prinsipper. FN-sambandets eget formål blir også studentorganisasjonens formål, og prinsippene er mange. Men det finnes de som er mer kritiske: «Hvordan kan dere stå inne for alt FN gjør? For alt FN mener?» Og det kan vi ikke. Vi er bare tre studenter som ønsker at FN en dag skal bli det organisasjonen har potensial til å oppfylle. Men den blir aldri det om ikke vi, på grasrotnivå, begynner å engasjere oss i dens oppbygging og dens ideologi.

FN er blitt en enorm organisasjon. Den omfatter et spekter av stater fra alle verdensdeler som gjør denne organisasjonen helt spesiell. Men er den egentlig det? Hva gjør FN til en organisasjon som så mange involverer seg i, engasjerer seg i og bryr seg om? Den skiller seg fra andre organisasjoner, den skiller seg fra andre former for samarbeid. FN er i dag blitt en organisasjon som mange ser på som håpet og fremtiden, men også som hinderet og som fortiden. Hva dreier disse uenighetene seg om? Det vet vi ikke, ennå, men vi akter å finne det ut.

Vi er tre engasjerte, interesserte, og motiverte studenter som arbeider for å få dette til å fungere. Med eksamenstankene skjøvet godt tilbake er det start av denne organisasjonen som nå ligger for dagen. Denne organisasjonen skal få skikkelig slagkraft, og som alle interesserte vil få kjenneskap til. Det er et løfte. Så er du interessert i internasjonal politikk og ønsker å være med? Gå inn på fnstudent.mine.nu og meld deg på nå!

Powered by Labrador CMS