Gi rom til studentforeningene

Å gi studentforeningene lokaler til å bedrive foreningsvirksomhet er det enkleste og rimeligste tiltaket utdanningsinstitusjonene kan gjøre for å forbedre hverdagen til sine studenter.

Publisert Sist oppdatert

Det foregår mye bak lukkede dører ved de ulike utdanningsinstitusjonene. På UiO blir nye fristasjonsavtaler utarbeidet så godt som uten studentmedvirkning, og på HiOA har det gått så langt som at foreninger blir kastet ut av sine nåværende lokaler uten å få fullverdige erstatningsarealer.

Dessverre kan ingenting overleve om ikke foreningenes mest basale behov er oppfylt; lokaler»

I Oslo og Akershus eksisterer det mer enn 450 studentforeninger. Disse legger inn utallige frivillige arbeidstimer for å gi studentene et godt sosialt tilbud. Foreningene gir studentene et unikt arrangementstilbud innenfor alt fra brettspill til ekstremsport.

UiO's studentforeninger: Her er oversikten

Bak alt dette, bak foreningsnavnene, står det altså studenter som hver dag jobber frivillig for å tilby studentmassen et rimelig og bredt aktivitetstilbud, i tillegg til et sosialt tilbud og en tilhørighet i en ellers ensom studiehverdag. Dessverre kan ingenting overleve om ikke foreningenes mest basale behov er oppfylt; lokaler. Utdanningsinstitusjonene må ta sin del av ansvaret og legge til rette for at foreningene faktisk har plass til å bedrive sin virksomhet.

Alle foreningene er kanskje ikke like gode? Her ble de bedt om å kle seg nakne

På HiOA tilsier alt at man nå går mot at ingeniørstudentene mister sine studentlokaler i P35, noe som det siste halve året har skapt mye engasjement. På tre dager ble det samlet inn 250 underskrifter til støtte for å la Oslo Tekniker Samfund beholde sine lokaler i første etasje, også kjent som Kroa. Der arrangeres det, i tillegg til de månedlige kro-kveldene, både bedriftspresentasjoner, bandøvelser og andre arrangementer i regi av flere andre studentforeninger. Lokalene fungerer dessuten som en sårt trengt arbeidsplass for studentene på dagtid.

Det er på tide at utdanningsinstitusjonene innser hvilken rolle studentforeningene spiller i studentmiljøet – hvor mye de bidrar til økt trivsel og hvor mye de er med på å styrke samholdet blant studentene, som igjen bidrar til å senke frafallet.

Studentforeninger i Ås: Våpen, fyll og feminisme

Å gi studentforeningene lokaler til å bedrive foreningsvirksomhet er det enkleste og rimeligste tiltaket utdanningsinstitusjonene kan gjøre for å forbedre hverdagen til sine studenter. Det er det minst krevende tiltaket for å fremme det psykososiale miljøet på utdanningsinstitusjonen, og det er et trivselsfremmende tiltak som skjer i regi av studentene selv – altså de som kjenner studentmiljøet best.

Det burde ligge som en gylden regel hos alle som tar avgjørelser som påvirker foreningsmiljøet: Der det er engasjement, er det rom. Foreninger er en så viktig støttespiller for utdanningsinstitusjonene at det burde ligge som en refleks å verne om foreningenes drift og aktivitet. Det er et ansvar det er på tide at utdanningsinstitusjonene ser og aksepterer.

Er du enda ikke overbevist?: [Foreningene venter på deg, skriver Mike Fürstenberg](4)

Powered by Labrador CMS