Norske muslimer

Publisert

Det grenser til det tragikomiske når stipendiat Ingvild Heier i Universitas 29.11. skriver at hun «har hørt» at Pakistansk Studentersamfunn (PSS) har separate innganger for menn og kvinner. Heier prøver å «vekke» norske studenter ved å fremstille muslimske studenter som et problem. Hun fremstiller norskpakistanere som en gruppe hvor begrepet individ ikke finnes, og videre tillegger hun PSS predikanten Zakir Naiks meninger. Vi er igjen vitne til at vi ansvarliggjøres og må ta avstand fra andres meninger, fordi vi trolig hører til samme religion.

Forskjellen mellom norskpakistanere og nordmenn er ifølge Heier av kulturell type, og hun mener at norske studenter «bør våkne opp og innse at det slett ikke er alle som setter pris på toleranse og et liberalt samfunn». Budskapet i hennes artikkel er at hvis du ikke fatter at likeverd forutsetter likhet, altså at du blir nøyaktig som «oss», så er det din egen feil hvis du blir diskriminert.

Det er en ubehagelig undertone i Heiers innlegg, som antyder en generell mistillit til muslimske studenter, som ikke kan ønske det beste for sitt hjemland, nemlig Norge. Jeg må nok skuffe Heier og si at vi ikke er gjestearbeidere eller utvekslingsstudenter, vi er norskpakistanere og ser på Norge som vårt hjemland. Virkeligheten er heldigvis at man ser muslimske jenter med skaut sammen med etniske norske og ikke-muslimer på universitetsplassen uten at det fører til problemer.

Kanskje det er på tide å gi opp den vestlige tvangstanken om «udemokratiske» muslimer i Europa, og heller fokusere på andre viktige spørsmål som akademikere virkelig burde bekymret seg over?

Kanskje det er på tide å gi opp den vestlige tvangstanken om «udemokratiske» muslimer i Europa, og heller fokusere på andre viktige spørsmål som akademikere virkelig burde bekymret seg over? Man må føre integreringsdebatten videre istedenfor å stoppe den og blusse opp motsetninger som reverserer denne debatten. En må være klar over forskjellene, og respektere andre sosiale endringer som kan gi minoriteter et bedre liv. Kanskje Heier ser på seg selv som en kvinneaktivist som vil sette i gang kampanje for å redde eller frigjøre muslimske kvinner? Det er kanskje en bekymring og overraskelse for Heier at muslimske kvinner har sin egen stemme og evner til å tenke selvstendig og ikke velger å følge hennes fotspor? Ironisk nok så hemmer hun nettopp det opprøret hun selv etterlyser.

Heier viser klart i sitt innlegg at hun ikke ønsker noen form for dialog eller meningsutveksling. En forutsetning for dialog er at man tar sin samtalepartner på alvor, og lytter til hverandre. Heier må være klar over den flerkulturelle virkeligheten vi befinner oss i, med forskjellige trosretninger og kulturer. PSS’ formål er å bygge et samfunn basert på respekt og toleranse for alle mennesker uansett tro og rase. PSS har tidligere påpekt at filmen Terrorism and Jihad, der Naik redegjør for forskjellen mellom jihad og terrorisme, kun var et innspill i samfunns- og mediedebatten om terrorisme. PSS har allerede diskutert dette i Aftenpostens spalter, Heier bringer heller ikke noe nytt på banen i sitt innlegg nå, vi anser dermed diskusjonen med henne for avsluttet.

Powered by Labrador CMS