Politikk på Det Norske Studentersamfund

Publisert

Vi i Rød Front har fulgt debatten om Det Norske Studentersamfund og deres sponsoravtaler med stor interesse. Dette er en debatt som angår oss selv, i og med at vi er en forening på huset og jevnlig treffer på puppedamen fra Chess på vei til kontoret. I våre øyne har også diskusjonen om driften av DNS relevans for alle studenter, ettersom den berører vilkårene for politisk arbeid ved Universitetet – vilkår som for tiden er trange. På bakgrunn av dette ønsker vi å fortelle litt om hvordan vi opplever DNS' organisasjonsmodell.

En illustrerende episode er når DNS-styret, i et forsøk på å restaurere engasjementet huset en gang var kjent for, blir enige med de politiske foreningene om å arrangere en større debatt om statsbudsjettet. Det viser seg vanskelig å avtale tid og sted for debatten: Storsalen, som en gang var episenteret for studentpolitikk i Oslo, er utelukket, siden den disponeres av Thalia Teater og ikke DNS. Det er også umulig å bruke barene i deres åpningstid, for de drives av selskapet Chateau Neuf Servering. Debatten ender opp som en ordinær Onsdagsdebatt, arrangert av Kulturutvalget og avholdt på Betong.

Jeg kan nevne flere tilfeller hvor Rød Fronts arrangementer må endres/utsettes for å ta hensyn til tyngre, kommersielle aktører. Dersom for eksempel Chess-sponsede Weekend Society har booket samme lokale som oss, er det en selvfølge for DNS at det er vi som må vike.

Styremedlemmene i DNS virker som oppegående mennesker som er opptatte av å støtte studentengasjementet på huset. Det er det imidlertid umulig å gjøre så lenge DNS inngår ugunstige sponsoravtaler og har en organisasjonsmodell som mest legger til rette for fest og ølservering. Foreningene det tas størst hensyn til er tungt sponset i seg selv: Enkelte av arrangementene minner oss om brusautomater – de er tiltak som skal øke bryggerienes omsetning og som man plasserer på et iøynefallende sted i håp om at de vil gi noen slanter i egen kasse. DNS som helhet ligner på en middels norsk kommune, som med en presset økonomi gjør avtaler med reklamebyråer og dermed oppgir demokratisk kontroll over egen bygningsmasse.

Om litt over et år tar DNS over kontrollen av storsalen, og vi håper at de vil bruke den til noe mer enn «Megadrikkefesten 2008»

Heldigvis finnes det håp. Om litt over et år tar DNS over kontrollen av storsalen, og vi håper at de vil bruke den til noe mer enn «Megadrikkefesten 2008». Det arbeides også på en strategiplan som tar opp foreningenes forhold til DNS. Spørsmålet er om DNS kan gjøre noe med de strukturelle problemene – sponsoravtalene og organisasjonsmodellen. Her går vår utfordring til Fredrik Kvåle Dørum og det nyvalgte styret!

Powered by Labrador CMS