Reaksjonære muslimske studenter

Publisert

Dersom norske studenter hadde invitert Vigrid-representanter eller andre høyreekstreme politikere ville det heldigvis blitt ramaskrik ved universitetet. Pakistansk Studentersamfunn (PSS) ser ut til å være hevet over kritikk. De lot nylig (18.10) den fascistiske indiske muslimske predikanten Zakir Naik presentere sine synspunkter for PSS-medlemmene. Skal man stilltiende akseptere anti-demokratiske utfall fordi det er minoritetsrepresentanter som kommer med dem? Vi har tatt vårt demokrati for gitt, og slik vi har vært vant til å oppfatte Europa de siste tiår, ville slike udemokratiske bevegelser ikke utgjøre noen trussel. Imidlertid ser det dessverre ut til at stadig flere muslimske innvandrere søker og foretrekker dette tankegodset framfor det moderne, individorienterte som har formet Europa slik vi kjenner det.

Naiks budskap er følgende: krav om total tildekking av kvinner, legalisering av polygami, formalisering av at to kvinnelige vitner er like mye verdt som et mannlig, forbud mot all musikk, drap som straff for frafall fra islam, forbud mot forkynning av andre religioner i muslimske land, innføring av sharia i India, også for ikke-muslimer. Oppramsingen kunne fortsatt.

Vi vet allerede at dette verdisystemet anser kvinner som menns eiendom, og bl.a. ikke beskytter kvinner mot voldtekt. Dersom en kvinne vil anmelde voldtekt, kreves det at må hun ha ikke mindre enn fire rettroende muslimske menn som har sett overgrepet til å vitne for henne, hvis ikke risikerer hun selv å bli dømt for å ha hatt sex utenfor ekteskap. (Anerkjennelse av at voldtekt kan finne sted innenfor ekteskap, eksisterer ikke engang.)

Slik jeg analyserer budskapet, er dette 1) lovgivning unndratt demokratisk kontroll, 2) diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell legning og religiøs tilhørighet, 3) krav om drap av personer som er uenige med premissleverandørene og 4) kulturell ensretting med straff for avvik. Hvis ikke dette kvalifiserer for å bli omtalt om som fascisme, så vet ikke jeg.

Norske studenter bør våkne opp og innse at det slett ikke er alle som setter pris på toleranse og et liberalt samfunn.

Kultur er ikke noe hellig som pakistanske studenter kan skjule seg bak. Kultur er noe dynamisk som endres av de menneskene som til en hver tid lever. Dagens studenter har valget om hvilken retning de vil velge. Norske studenter bør våkne opp og innse at det slett ikke er alle som setter pris på toleranse og et liberalt samfunn. Visse religioner er uforenlige med demokrati, dersom de praktiseres i en bokstavtro form. Integreringspolitikken i Europa har forutsatt at innvandrere ønsker å bli integrert, men dette er et utgangspunkt som nå er under revurdering. (Det siste jeg hørte, var at PSS har innført separate innganger for menn og kvinner til sine møter.) Dette er den viktigste kulturdebatten vi står overfor, og vi som setter pris på moderniteten og det sekulære demokratiet, bør stå opp og forsvare det.

Powered by Labrador CMS