Studentmiljøet på juss i fare

Publisert

I Universitas 12.november kan vi lese at studentforeningene ved Det juridiske fakultet fra april 2009 står uten lokaler. Da stenges Professorboligen, hvor foreningene holder til i dag, grunnet prosjekteringsarbeid og refundamentering. På det nåværende tidspunkt er ingen erstatningslokaler stilt til disposisjon. Dette skaper stor bekymring hos samtlige studentforeninger ved fakultetet.

Dersom egnede lokaler ikke stilles til disposisjon, vil dette få fatale konsekvenser for foreningenes daglige drift, og dermed for studentmiljøet. Et eventuelt opphold i foreningenes virke vil skade vårt tilbud til alle jusstudenter, og mest sannsynlig hindre driften i å fortsette som før. I studentforeningene er det store utskiftninger blant tillitsvalgte. Viktigheten av faste lokaler kan dermed ikke understrekes nok både når det gjelder rekruttering og kontinuitet i foreningsarbeidet.

Bakgrunnen for at vi har kunnet utvikle et så godt tilbud til fakultetets studenter, har blant annet vært de gode lokalene vi har til rådighet i Professorboligen. Det er på ingen måte gitt at aktiviteten vil fortsette om foreningene står uten egnede lokaler.

Vi er i utgangspunktet sterkt misfornøyd med å flytte fra Professorboligen, men har innsett at dette dessverre er en realitet. Vi er likevel av den oppfatning at Professorboligen bør kunne benyttes av studentforeningene lengst mulig. Det forundrer oss derfor at vi må flytte før det er bevilget penger til oppussing. Det er i UiOs interesse at foreningene får benytte Professorboligen så lenge som mulig fordi den er det viktigste elementet i studentmiljøet ved fakultetet.

Juristforeningen har fått forsikringer om at flytting ikke skal skje før lokalene i Snekkerbua står klare, mens de andre foreningene er blitt forespeilet lokaler i andre universitetsbygninger. Vi regner med at Universitetet vil holde dette.

Vi ser på dagens situasjon med sterk misnøye. Det er et faktum at undervisningstilbudet ved fakultetet er kuttet kraftig ned. Studentforeningene er tydeligvis heller ikke et satsingsområde. Studentmiljøet ved Det juridiske fakultet har i dag et rikt og mangfoldig tilbud til studentene i sentrum, men blir foreningene uten lokaler står studentmiljøet på kanten av stupet.

Powered by Labrador CMS