Svart arbeid i SVFF

Publisert

I forrige Universitas kunne vi lese at Øyvind Gjengaar fra Velferdstinget anklager fakultetspubene for å jukse med skatten. Det får stå for Gjengaars regning. I den anledning ble lederne for to programutvalg ved SV-fakultetet intervjuet om prisnivået ved utleie av U1 (SV-puben) – Hedvig Bergem fra sosialantropologi og undertegnede fra PU ved sosiologi. Slik artikkelen er utformet (spesielt i forhold til billedbruken) kan man oppfatte det hele som én sak, hvor PU-representantene støtter beskyldningen om skattefusk. Det er galt! Programutvalget ved sosiologi mistenker ikke SVFF for svart arbeid.

Vanlige bartendere i SVFF får ikke ta disse jobbene, det er heller ikke mulig å stille med egne DJ-er til egne arrangementer

Hovedtema under intervjuet var utleieprisene, så la meg forklare hva PU ved sosiologi mener om den saken. Vi mener at dagens prisnivå er urimelig høyt når det gjelder lønninger til bartendere og DJ-er. 1000,- for 8-9 timers arbeid er etter vårt skjønn en god lønn. Når dette er arbeid utført av og for studenter via en frivillig organisasjon, virker det unødvendig mye. Og når dette arbeidet anses som et gode (framfor en byrde), og kun kan utføres av medlemmer av hovedstyret og såkalte SVIPere (tidligere hovedstyremedlemmer) virker det litt rart. Vanlige bartendere i SVFF får ikke ta disse jobbene, det er heller ikke mulig å stille med egne DJ-er til egne arrangementer. Vi må forholde oss til SVFFs priser og krav dersom vi ønsker å avholde arrangementet der SV-studenter føler seg hjemme.

Nå burde det være klart hva PU ved sosiologi mener om temaene i forrige Universitas. Det er altså to saker: 1) Vi ønsker lavere priser for å leie U1 – det høye prisnivået er ikke i den jevne sosiologistudents interesse. 2) Det foreligger en anklage om svart arbeid, noe vi ikke gir vår tilslutning til.

Når det er sagt vil jeg avslutningsvis gi honnør til SVFF for den viktige og gode jobben de gjør gjennom hele studieåret for det sosiale miljøet på vårt fakultet. Det arbeidet som nedlegges i forhold til fredagspuber, konserter, quiz, café og nå under STUDiO utgjør ryggraden i det sosiale livet for mange studenter her på fakultetet. Så jeg vil med dette takke SVFF for deres innsats, og fremme et lite håp om et noe mer solidarisk prisnivå i framtiden.

Powered by Labrador CMS