Svartebørshandel

Publisert

Som Universitas påpeker, er betaling av bartendere i en gråsone. Men for å opplyse bla Velferdstingets leder Øyvind Gjengaar litt, så har alle studentkjellerne i regi av Cosa Nostra hatt en løpende dialog med SIO i et halvt års tid nå hvor denne problemstillingen har vært i fokus. Men å lage en sak om svart arbeid er å ta dette alt for langt.

Artikkelen skrevet av Universitas inneholder en rekke feilaktige påstander og «faktaopplysninger»;

Det får være grenser hvor mye frivillig arbeid hvert enkelt medlem i vår forening skal pålegges å gjøre

Videre er det viktig å være i stand til å skille mellom to saker; Utleiepriser og utleieordninger er to vidt forskjellige ting. Utleieordninger er som sagt i en gråsone, og er under utbedring. Prisene, på den annen side, kan alltids diskuteres, men det er ikke ulovlig som privatperson å ta betalt for arbeid. Det får være grenser hvor mye frivillig arbeid hvert enkelt medlem i vår forening skal pålegges å gjøre. Det kan ikke forventes at vi som jobber utallige timer gratis for SVFF, også skal jobbe gratis for andre foreninger når de måtte kreve det.

Hvis foreningene synes det er så dyrt å leie hos oss er det litt vanskelig å skjønne at ingen av dem velger å spare en 1000 lapp ved å vaske selv. Det er også slik at alt overskudd ved arrangementene tilfaller de studentforeningene som leier hos oss. I de aller fleste tilfellene så blir det et solid overskudd til foreningene etter at godtgjørelsen til bartenderne er trukket fra. Et annet alternativ vi har forespeilet for foreningene er at de kan få opplæring. Dermed kan de stille med egen person i baren på egne arrangement og slik spare 1000,–. Dette alternativet eksisterer, men ingen har så langt benyttet seg av det. Dette skyldes delvis utilstrekkelig informasjon fra vår side.

Videre hevder Universitas at dette minner om økonomirotet i Uglebo i 2002. Dette er et mysterium. Uglebo leverte ikke MVA-oppgjør på 4 år, og som kjent er skatt og avgift to vidt forskjellige ting. Å si at dette minner om den pågående saken, er omtrent som å sammenligne Hitler og Terje Tysland fordi begge har bart.

Det er veldig viktig for oss at vi får utarbeidet en ordning som alle parter kan være godt fornøyd med og håper at det kan være på plass om kort tid.

  • Universitas skriver at honorarene ikke regnskapsføres verken hos studentforeningene eller kjellerne. Feil! Bartenderne i SVFF er pålagt av foreningen å skrive en kvittering i henhold til norsk lov som gis tilbake til foreningene. Dette er noe som følges strengt opp av SVFF.
  • Videre så er det direkte feil at SVFF krever at 30 av våre egne medlemmer skal slippe gratis inn, og at de får øl til internpris. Ved utleiearrangement så må ALLE medlemmer betale full pris for drikkevarene, og det er kun styremedlemmene (i alt 24 stk) som har mulighet til å slippe inn gratis.
Powered by Labrador CMS