UiO må sørge for at Juristforeningen har lokaler

Publisert

Fra 1. april 2009 kan ikke lenger Juristforeningen (JF) og de andre studentforeningene på jus være i Professorboligen. Foreningen er tidligere lovet at nye lokaler skal være klare før de må flytte ut av de gamle, men det er for øyeblikket ingen planer om å sette disse i stand til 1. april. Dersom JF blir stående uten foreningslokaler vil dette ødelegge studentmiljøet ved fakultetet.

JF og de 18 andre foreningene på jus har 800 aktive medlemmer og er et av de viktigste studentforeningsmiljøene ved Universitetet i Oslo (UiO). JF har i hundre år arbeidet jevnt og godt for at studentene skal trives, og er den viktigste årsaken til gode studentmiljøet på jus. Foreningen har gode arrangementer, fokuserer på den viktige koblingen mellom arbeidsliv og studier, og knytter det faglige og sosiale sammen på en ypperlig måte. Senest i august ble JF tildelt juryens ærespris ved utdelingen av UiOs pris til årets studentforening.

Det er urimelig av universitetet å kaste ut foreningen før nye lokaler er klare. Hvis foreningen ikke har lokaler er det stor fare for at kontinuiteten og aktiviteten i foreningen vil forsvinne. Universitetet har et ansvar for studiemiljøet, og vi mener at en viktig del av dette ansvaret er å sørge for at gode studentforeningsmiljøer har egnede lokaler. Vi oppfordrer Universitetet til å skaffe JF egnede erstatningslokaler slik at foreningslivet ved fakultetet kan fortsette.

Powered by Labrador CMS