Det må sannelig være likhet og ikke slik som i dag at de over 30 år blir diskriminert, skriver Svein Otto Nilsen om studentrabatt på kollektivtransport.

Eldre studenter får ikke kollektivrabatt

Det må bli et krav at alle voksne elever får studentrabatt på kollektivreiser

Publisert Sist oppdatert

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag så har jeg engasjert meg angående studentrabatt på kollektivreiser for alle studenter uansett alder.

Jeg foreslo i Fylkestinget i Sør-Trøndelag at Rådmannen skulle legge frem en sak om studentrabatten bør gjelde alle studenter og skoleelever uansett alder. I dag er det en aldersgrense på dette i Sør-Trøndelag til og med 34 år.

I Oslo er alderen kun 30 år, og det er et meget stort antall eldre studenter i Oslo som ikke får denne studentrabatten

I Oslo er alderen kun 30 år og det er et meget stort antall eldre studenter i Oslo som ikke får denne studentrabatten. Det samme er det i de fleste fylker i landet. Det må nå bli et krav over hele landet at alle voksne elever (uansett alder) som går på videregående skole derunder godkjente høgskoler og universiteter skal få dette tilbudet med studentrabatt på kollektivreiser. Det må sannelig være likhet og ikke slik som i dag at de over 30 år blir diskriminert.

Jeg vil ikke gi meg med dette og satser nå på en landsomfattende aksjon gjennom studentorganisasjonene som skal fokusere på denne saken

Jeg ble rett og slett overrasket over at det var kun Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag fylkesting som så det som riktig at alle studenter uansett alder får denne rabatten. De øvrige partiene stemte ned mitt forslag.

Jeg vil ikke gi meg med dette og satser nå på en landsomfattende aksjon gjennom studentorganisasjonene som skal fokusere på denne saken. Det er såpass mange studenter i landet som kan sette press på de store partiene i fylkestingene. Først da kan ordningen med studentrabatt på kollektivreiser bli rettferdig.

Powered by Labrador CMS