VILLA EIKA: Sosialdemokratene vil ha åpnere dører inn til studentdemokratiets høyborg på Blindern.
VILLA EIKA: Sosialdemokratene vil ha åpnere dører inn til studentdemokratiets høyborg på Blindern.

Et hjem for oss, et hjem for deg

Publisert Sist oppdatert

Var du blant de 12,3 prosentene av studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) som stemte ved valget til Studentparlamentet? I så fall takker vi for din stemme. Uansett om du stemte eller ikke, så er nå et nytt studentparlament valgt, med 28 representanter som skal jobbe på vegne av alle studentene ved UiO det kommende året.

Sosialdemokratene har som mål at valgdeltakelsen til neste år skal økes kraftig, og vi har i vårt program lansert ulike forslag til hvordan studentdemokratiet skal gjøres mer kjent og mer attraktivt for dere studenter. Selv om vi er fornøyd med at valgdeltakelsen økte fra i fjor, kan ingen kan være fornøyd med en valgdeltakelse på 12,3 prosent på Norges største og viktigste universitet.

- Studentparlamentet er for lite kjent og driver for lite virksomhet som er rettet utad.

Sosialdemokratene mener noe av grunnen til at valgoppslutningen ikke er høyere er at Studentparlamentet er for lite kjent og driver for lite virksomhet som er rettet utad. Blant parlamentets 28 representanter jobber fem fulltid på Villa Eika. Målet må være at disse fem ikke bare tilbringer dagene sine på møter i høyblokkene på Blindern, men at de aktivt driver utadrettet aktivitet på alle fakultetene. De må reise rundt for å snakke med studentutvalgene, fagutvalgene, programutvalgene, og med studenter generelt.

I tillegg vil vi opprette et fond som fagutvalg, interessegrupper eller foreninger (som ikke omfattes av Kulturstyrets eller Velferdstingets støtteordninger) kan søke om penger fra. Vi vil også gi foreninger kortadgang til Villa Eika, med PC-er, kontormateriell og møterom lettere tilgjengelig enn i dag. Sosialdemokratene vil at Villa Eika skal være et «hjem» for alle studenter ved UiO, og ikke bare for studentpolitikere. Vi tror at man må tenke nye tanker for å gjøre Studentparlamentet mer tiltrekkende for studentene. Når 87,7 prosent av studentene velger å la være å stemme, så er Studentparlamentet helt tydelig ikke attraktivt eller kjent nok i dag.

Powered by Labrador CMS