Realister i studentpolitikken

Vi har alltid fokusert på konkrete saker og de beste løsningene, og det skal vi fortsette med

Publisert Sist oppdatert

Litt over halv fire tirsdag 12. april kom dommen over hvem studentene mener bør farge Studentparlamentet (SP) fremover. 4622 hadde stemt, og av dem hadde over tusen stemt Realistlista. Vi ønsker å takke for støtten og samtidig takke for at så mange studenter har benyttet seg av stemmeretten sin! 17,2 prosent oppslutning gjenspeiler den fantastiske jobben arbeidsutvalget i SP, med informasjonsansvarlig Kristian Tuv i spissen, har gjort under valget.

Les også: Insanely bra!

Resultatet viser tydelig at sakene vi har prioritert i år reflekterer problemer studentene støter på. Realistlista har alltid fokusert på konkrete saker og de beste løsningene for studenter, og det skal vi fortsette med. I år skal vi jobbe for bedre og mer variert undervisning og vurdering, bedre digitale hjelpemidler og ressurser, og et bedre fysisk læringsmiljø.

Som realist er jeg opptatt av at påstander skal begrunnes med statistikk og undersøkelser, men her vil jeg ta meg friheten til å komme med teorier på hvorfor Realistlista gjør det så bra år etter år. Som fakultetsliste er vi tydelige på at vi er partipolitisk uavhengige. At vi prioriterer enkeltsaker har vist seg å være en god strategi, og det fører til gjennomslag. Vi synes det er viktig at SP har god kontakt med studentene og arbeider for saker som angår dem direkte. Vi velger derfor alltid hjertesakene våre etter å ha snakket med studentene om hva de er misfornøyde med, enten det er med foreninger eller studenter på pub, arrangementer, frokost, middag eller allmøter. Og med studentene i ryggen skal vi kjempe for at alle får realisert sin gode studiehverdag!

Powered by Labrador CMS